Over Geodan header

De informatie op deze pagina’s is eigendom van Geodan

Het kopiëren van de informatie is toegestaan mits voor niet-commercieel gebruik en met bronvermelding. De prijs- en andere informatie op deze pagina’s kan zonder kennisgeving wijzigen. Aan de informatie op deze pagina’s kunnen geen rechten worden ontleend.

Vragen of opmerkingen met betrekking tot permissies en restricties kunnen gestuurd worden naar communicatie@geodan.nl. Algemene vragen kunnen gestuurd worden naar info@geodan.nl.

De pagina’s op deze site zijn gemaakt om iedereen op een juiste wijze te informeren. Ondanks onze controles en omdat het internet een onveilig medium is, is het mogelijk dat er onjuiste informatie wordt verstrekt. Geodan doet er alles aan om downloads virusvrij te houden. Desondanks adviseren wij om alle downloads van deze site te controleren met de meest actuele virusdetectie software.

Geodan kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor de inhoud van deze site, maar voelt zich er wel verantwoordelijk voor. Meldingen van zaken waarvan u denkt dat ze onverenigbaar zijn met het Geodan beleid kunt u rapporteren aan de communicatie@geodan.nl.

 

E-mail disclaimer

Dit e-mailbericht (inclusief eventuele bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en strikt vertrouwelijk. Indien u niet de geadresseerde bent, verzoeken wij u dit bericht en eventuele bijlagen aan de afzender terug te sturen en het bericht te wissen en te vernietigen. Het is niet toegestaan om dit bericht, geheel of gedeeltelijk, zonder toestemming te gebruiken of te verspreiden.

Geodan, gevestigd te Amsterdam, Nederland, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 33 207089 sluit elke aansprakelijkheid uit wanneer informatie in dit e-mailbericht niet correct, onvolledig of niet tijdig overkomt, evenals indien er schade ontstaat ten gevolge van dit bericht. Geodan is niet aansprakelijk voor virussen in dit e-mailbericht en/of eventuele bijlagen.