Dijk Windmolens Bewerkt
Annita Vijverberg

Interesse?

Annita Vijverberg

Wil je meer weten of heb je interesse in een demo? Neem dan gerust contact met mij op. 

Mail mij

3D maakt ondergrond toegankelijk

Ons land beschermen tegen overstromingen een blijvende noodzaak. Met stevige dijken, dammen en duinen moeten Waterschappen voldoen aan strenge waterveiligheidsnormen. Maar waar heeft een dijk versterking nodig? En hoe ziet zo’n lokale veiligheidsopgave er onder de grond precies uit? Met onze 3D Ondergrond wordt de ondergrond letterlijk en figuurlijk transparant, inzichtelijk en toegankelijk. En komen alle te nemen maatregelen haarscherp in beeld.

Ken de ondergrond

Alleen met inzicht in de ondergrond kunnen we onze rijkswegen, vaarwegen en wateren optimaal blijven ontwikkelen en beheren. Met de wet Basisregistratie Ondergrond (BRO) zijn bestuursorganen verplicht gegevens over de ondergrond aan te leveren, maar ook te gebruiken. Alle gegevens van de Nederlandse ondergrond in de vorm van kaarten, grafieken, modellen en tabellen worden zo vanuit één centrale informatievoorziening ontsloten. Dit fundament van eenduidige en betrouwbare data is essentieel voor goed beleid en beheer. Zeker als het gaat om grote opgaven als energietransitie, klimaatadaptatie, woonopgave en economische groei die enorme impact hebben op de directe leefomgeving - niet alleen boven, maar ook ónder de grond.

Visualisatie en analyse met 3D

In elke fase van een infrastructureel project kan 3D-data belangrijke informatie leveren over de ondergrond en zo de besluitvorming faciliteren. Met 3D Ondergrond worden de beschikbare ondergrondgegevens uit GeoTop, Regis, maar ook over grondwaterputten, boringen en sonderingen bij elkaar gebracht in een cloudomgeving. Door al deze datasets te integreren en in 3D te visualiseren worden waardevolle nieuwe inzichten gegenereerd. De ondergrond wordt letterlijk en figuurlijk transparant, inzichtelijk en toegankelijk.

 

Om te zorgen dat ons land veilig, leefbaar en bereikbaar blijft, is kennis van de ondergrond onmisbaar

Betere oplossingen

Met 3D Ondergrond komt het risico-DNA van de dijk goed in beeld. En dat levert, naast een financiële en een tijdsbesparing, ook betere oplossingen op. Door het in 3D visualiseren van gegevens van boven- en ondergrond, kun je letterlijk over de grenzen van verschillende vakgebieden heen te kijken. En dat biedt vooral bij de start van grote infrastructurele projecten toegevoegde waarde.

Al in vroege verkenningen kunnen digitale ontwerptekeningen (BIM) en digitale ruimtelijke informatie (GIS) van de leefomgeving gekoppeld worden aan 3D-modellen van de ondergrond. Ontwerpers, omgevingsmanagers, maar ook geo-technici en andere deskundigen benaderen zo hetzelfde vraagstuk op een integrale wijze. Zo wordt de samenhang, maar ook de kansen en risico’s bij alle betrokkenen direct duidelijk. En dit kan bijdragen aan betere ontwerpen, snellere besluitvorming en lagere kosten.

Meer weten?

Interesse in een demo of wil je meer weten? Neem contact met ons op.

> Neem contact op

Eigen data: boven- én ondergronds

Voor het werken met 3D Ondergrond is geen zware GIS-kennis nodig. Naast het snel en gemakkelijk integreren en visualiseren is het ook eenvoudig om snel kaartlagen toe te voegen. Soms vraagt de lokale situatie om een nog scherper beeld. Dan is het mogelijk om 3D Ondergrond te verrijken met eigen data: bovengronds én ondergronds. Denk bijvoorbeeld aan gegevens over waterwingebieden, bodemverontreiniging of archeologische vindplaatsen.

 

 

Waarom 3D Ondergrond?

Voordelen

  • Risico-DNA scherp in beeld

    Snel helder inzicht in problematiek
  • Snelle besluitvorming

    Samenhang, kansen en risico's eerder in beeld door integrale benadering
  • Makkelijke integratie

    Te integreren met eigen databronnen
  • 3D ondergrond in beeld

Case:

Nog beter beschermd tegen overstromingen

De Lekdijk tussen Amerongen en Schoonhoven wordt met het oog op de toekomst versterkt. Maar de schop gaat pas de grond in als er genoeg bekend is over de ondergrond. Geodan brengt alle data hierover in kaart. En geeft de versterking een stevig fundament.

case - sterke Lekdijk