Expertisegebied energietransitie header

Op weg naar een duurzamere wereld

Hoe schakelen we over van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen? Dat is de grote uitdaging van de energietransitie. Geodan kan daarbij helpen. Bijvoorbeeld door in kaart te brengen waar de meeste energie wordt verbruikt en wat de meest kansrijke locaties zijn om groene stroom op te wekken.

Om het klimaat niet verder te belasten, moeten we af van vervuilende brandstoffen. Dat is simpel. Maar Nederland volledig laten draaien op duurzame energie is zo eenvoudig nog niet. Daarvoor moet namelijk heel ons kleine en dichtbevolkte land op de schop.

Maar hoe? Hoeveel ruimte is er in jouw regio beschikbaar voor het plaatsen van windmolens of zonnepanelen? En hoeveel hernieuwbare energie leveren die bronnen dan op? En hoe kom je als gemeente tot een buurtgerichte aanpak om van het gas af te gaan? Kies je bijvoorbeeld voor isolatie, warmtepompen of een warmtenet? Er zijn veel gegevens beschikbaar om deze en andere impactvolle vragen objectief te beantwoorden met behulp van data. Geodan visualiseert deze kluwen van data in duidelijke kaarten en gebruiksvriendelijke applicaties die waardevolle inzichten opleveren.

Cases

In de praktijk

Bij de overgang naar duurzame energie hebben we geen tijd te verliezen. In een paar jaar tijd moet landelijk zijn vastgesteld hoe we van het gas afgaan en waar de hernieuwbare energie wordt opgewekt. Geodan helpt landelijke overheden en koepelorganisaties om de transitie in de regio's en gemeenten aan te zwengelen. Ook geven we energie-adviesbureaus, gemeenten en regio's ruimtelijk inzicht in de doelstellingen, de ontwikkeling van energievraag en -aanbod en de opwekpotentie in hun regio. En zoeken en vinden we voor verschillende marktpartijen de beste locaties voor bijvoorbeeld warmtenetten, zonnevelden of windmolens.

Alle cases
case - Transform 40 000 woningen van het gas af

40.000 woningen van het gas af

De Energietransitie-viewer biedt Transform en beleidsmakers van gemeenten informatie over de kansrijkheid van buurten en straten om succesvol van het gas af te gaan.

case - Visualisatie warmtetransitie

Visualisatie Transitievisie warmte

Geodan visualiseert de warmtestrategieën van het Planbureau voor de Leefomgeving als digitale kaarten in een webapplicatie.

Weten…

Beschikken over goede en complete ruimtelijke informatie is cruciaal voor een succesvol verloop van verduurzamingsprojecten. Waar begin je met de aardgasloze wijken? Waar in jouw gemeente zijn kansrijke plekken voor zonnepanelen en windturbines? En welke opgaven in een gebied kunnen integraal worden aangepakt?

De beste datasets

Door deze en andere relevante vragen te beantwoorden met behulp van locatiedata, kom je tot waardevolle inzichten, kun je projecten prioriteren en kun je verbanden ontdekken om zo ruimte, geld en resources optimaal in te zetten. Ook kun je met de informatie en opgedane kennis een transitievraagstuk van meerdere kanten belichten.

Geodan heeft honderden kaartlagen met informatie per wijk over onder andere gasverbruik, restwarmte bronnen, warmtenetten en totale maatschappelijke kosten.

Producten en diensten

Oplossingen

Geodan biedt eenvoudige toegang tot een grote hoeveelheid data en tools die energieprogramma’s en -adviesbureaus helpen om snel tot de gevraagde transitieplannen te komen. Omdat iedere fase in het proces om andere inzichten en oplossingen vraagt, bieden we tools op maat. Met online energiekaarten voor inzicht in de opgave, een touchtable met energiekaarten als ondersteuning bij gesprekken met stakeholders. En een virtual reality-omgeving om bewoners of raden zélf de ruimtelijke impact van de energietransitie te laten beleven. 

Onze datasets en services bieden waardevolle informatie voor allerhande zaken. Van inzicht in de hoeveelheid verdiepingen in een gebouw tot het voorspellen van stoptijden. Ontdek alle beschikbare data van Geodan.
Een Digital Twin is een digitale kopie van de fysieke werkelijkheid. Door het combineren van verschillende data en casus specifieke aanvullingen, leidt de Digital Twin tot nieuwe inzichten, betere oplossingen en meer draagvlak voor besluitvorming.