F70.jpg

Direct acteren op wat er speelt in een stad

De keuzes in de lokale energietransitie, aanpassingen van de infrastructuur om het vastlopende verkeer het hoofd te bieden én voldoen aan de doelstellingen met betrekking tot luchtkwaliteit; de opgaven in onze fysieke leefomgeving eisen lokaal een langetermijnvisie, maar ook dynamische oplossingen zijn gewenst. Voor het maken van de juiste keuzes en afwegingen en het slim managen van de dagelijkse processen in onze steden zijn realtime data cruciaal.

Smart Places Platform: sturen en evalueren vanuit één plek

Steden beschikken in toenemende mate over sensoren die processen en assets monitoren. Denk aan: sensoren in prullenbakken, op lantaarnpalen en elektronische bewegwijzering of (verkeers)drukte- en weermetingen. De aanwezigheid van deze sensoren zorgt voor steeds meer realtime data. Deze data, aangevuld met geografische basisgegevens, komen samen in het Smart Places Platform. Een services-platform dat inzichten biedt in de actuele situatie in een stad en van waaruit je eenvoudig kunt sturen en evalueren.

Een Internet of Things-oplossing voor slimme analyses

Het Smart Places Platform borduurt voort op de Digital Twin-benadering; een digitale 3D-kopie van de werkelijkheid, in dit geval de stad. Door de toevoeging van andere relevante dynamische data aan de digital twin, ontstaat een 4D-totaalbeeld waarin de data ook ‘onder de motorkap’ aan elkaar gerelateerd is. Hiermee kunnen gebruikers eenvoudig ruimtelijke processen analyseren en monitoren. En door de innovatieve integratie van machine learning in het Smart Places Platform, ontsluit je bovendien voorspellingen voor de toekomst en trends in het verleden. Zo kun je de actualiteit niet alleen monitoren, maar ook voorspellen en evalueren.

Weergave in actionable dashboards

Alle gegevens van een 4D-totaalbeeld worden desgewenst gevisualiseerd in een actionable dashboard: een interactieve dashboardomgeving waarin alle relevante gegevens uit het Smart Places Platform worden weergegeven. Deze dashboards kun je bijvoorbeeld inzetten in het mobiliteitsdomein, maar ook voor leefbaarheid, vergunningen en toezicht, het sociale domein of specifieke plekken en evenementen. Binnen dat specifieke domein zie je dan realtime wat er op een plek gebeurt en wat er te gebeuren staat; in één beeld en zonder vertraging.

Door het Smart Places Platform wordt jouw stad een ‘smart place’. Een plek waar je kunt ingrijpen voordát er incidenten ontstaan.

Geodan Actionabledashboard GD (1)

Realtime gegevens kunnen worden getoond in actionable dashboards. Een zeer sterke visualisatie, waarin grafieken en de kaart in één dynamisch beeld worden gecombineerd.

Voordelen

Waarom het Smart Places Platform?

 • Totaalbeeld

  Combineert realtime data via open standaarden met statische en dynamische data en integreert geavanceerde analyses, zoals machine learning.
 • Overzichtelijke, actionable dashboards

  Geeft in één beeld, realtime inzicht in een gebied of situatie, waarop geacteerd kan worden. Ontvang een notificatie als actie vereist is.
 • Digitalisering en IoT

  Biedt 4D-informatievoorziening, met integratie-, analyse- en visualisatie-tooling, ter ondersteuning van de digitalisering van jouw omgeving.
 • Voor de hele stad

  Sluit aan op jouw datastrategie en inzetbaar voor diverse domeinen.

Onderneem actie op basis van wat er gebeurt

Het Smart Places Platform sluit aan bij de huidige digitale strategie van een stad en helpt je om de realtime data binnen jouw domein beter te benutten. De gegevens kunnen, zoals hierboven beschreven, in een actionable dashboard worden ontsloten, maar je kunt ook gebruikmaken van losse datadiensten, zoals het sensorintegratieplatform. Met behulp van de datadiensten, slimme analyses en het alarmeren word je direct op de hoogte gebracht, waardoor je zo nodig meteen actie kunt ondernemen. Zo wordt jouw stad een ‘smart place’. Een plek waar je kunt ingrijpen voordat er incidenten ontstaan, doordat je bij evenementen bijvoorbeeld een kwartier vooruit kunt kijken. En waar bewoners – op basis van actuele gegevens – in één oogopslag kunnen zien op welke plekken veel mensen aanwezig zijn of waar het verkeer vastloopt.

 

Meer weten?

Interesse in een demo of wil je meer weten? Neem contact met ons op.

> Neem contact op