Expertisegebied energietransitie header

De genialiteit van locatie

Wie de kracht van locatiedata combineert met innovatieve technologie, heeft goud in handen. Location intelligence noemen we dat bij Geodan. Met onze ruimtelijke manier van denken en werken, maken we de wereld al dik 30 jaar een beetje slimmer, veiliger en duurzamer. Van een compleet systeem om het spoor na een incident snel beschikbaar te maken tot een slimme tool voor routeoptimalisatie en technologie waarmee je een nieuwe woonwijk al tijdens de ontwikkelingsfase kunt ervaren.

Alles heeft een locatie

De energietransitie, mobiliteit, veiligheid: allemaal maatschappelijke vraagstukken die beslag leggen op dezelfde kleine ruimte in ons land. En dus vragen ze om samenwerking, inzicht en de verbindende kracht van location intelligence.

Data geven antwoord

Data zijn overal. Aan al die data kun je een locatie toekennen. En aan de locatie kun je weer gegevens toekennen. Zo vind je het antwoord op belangrijke vragen als: waar kan iets het beste? Wat zijn de voor- en nadelen voor een gebied ten opzichte van andere plekken? En welke belangen en omstandigheden spelen op een bepaalde plek een cruciale rol?

Bij dit soort vraagstukken is de locatie van objecten, activiteiten en processen enorm belangrijk, maar ook slechts het begin. Want echte stappen zet je pas wanneer je data aan die locaties koppelt en de ruimtelijke samenhang tussen verschillende plekken, activiteiten en processen analyseert. En daar zit precies de kracht van location intelligence. Door slim verschillende data te combineren kun je achterhalen wat de ideale plek voor een nieuwe snelweg is met het oog op verkeersstromen, ondergrond en de belasting op de omgeving. Inzicht in wie er misschien last ondervindt van de aanleg van de nieuwe weg, zorgt dat je hen al in een vroeg stadium bij je plannen kan betrekken.

 

‘Maatschappelijke vraagstukken vragen om samenwerking, inzicht en de verbindende kracht van location intelligence’

Onbegrensde mogelijkheden

Internet of Things, big data, virtual reality en augmented reality… Met de exponentieel versnellende technologische ontwikkelingen groeien ook de mogelijkheden van location intelligence. Sterker nog: dankzij 3D en 4D zijn die nagenoeg onbegrensd. Van een 3D-model om overstromingen te voorspellen tot een replica van de werkelijkheid om stedelijke planvorming te ondersteunen. Geodan werkt met geografische gegevens aan een slimme, veilige en duurzame wereld. Nu, maar zeker ook in de toekomst.

Producten en diensten

Oplossingen

Al ruim 30 jaar zijn we op zoek naar innovatieve location intelligence-oplossingen voor uiteenlopende uitdagingen. Dat heeft ons niet alleen kennis en nieuwe inzichten opgeleverd, maar ook een aantal gebruiksvriendelijke producten en diensten. Maak kennis met onder meer de Vergunningchecker, ons cloudplatform GeodanMaps en onze Track & Trace-oplossing.

Door de combinatie van data, kennis en services zorgen wij voor een route die niet beter kan!
Cases

In de praktijk

Bij de overgang naar duurzame energie hebben we geen tijd te verliezen. In een paar jaar tijd moet landelijk zijn vastgesteld hoe we van het gas afgaan en waar de hernieuwbare energie wordt opgewekt. Geodan helpt landelijke overheden en koepelorganisaties om de transitie in de regio's en gemeenten aan te zwengelen. Ook geven we energie-adviesbureaus, gemeenten en regio's ruimtelijk inzicht in de doelstellingen, de ontwikkeling van energievraag en -aanbod en de opwekpotentie in hun regio. En zoeken en vinden we voor verschillende marktpartijen de beste locaties voor bijvoorbeeld warmtenetten, zonnevelden of windmolens.

Alle cases
case - Transform 40 000 woningen van het gas af

40.000 woningen van het gas af

De Energietransitie-viewer biedt Transform en beleidsmakers van gemeenten informatie over de kansrijkheid van buurten en straten om succesvol van het gas af te gaan.

case - Visualisatie warmtetransitie

Visualisatie Transitievisie warmte

Geodan visualiseert de warmtestrategieën van het Planbureau voor de Leefomgeving als digitale kaarten in een webapplicatie.

Case Geodanmaps NCCW Rsz Houses In A Street With Hedgerows Groningen Istock 1024X1024

Huur- en leegstand in portfolio woningcorporaties

Snel en eenvoudig strategisch waardevolle informatie in beeld, zoals de huur- en leegstand van het woningbezit.