F59_HV 2018 August 24 687.jpg

Digital Twin als oplossing voor jouw vraagstuk

De betekenis van Digital Twin is letterlijk ‘digitale tweeling’. Een Digital Twin is een digitale kopie van de fysieke werkelijkheid. Door het combineren van verschillende data en casus specifieke aanvullingen, ontstaat er een steeds beter beeld van een omgeving. In de Digital Twin ontwikkel je plannen die zoveel mogelijk betrokkenen aanspreken en ook toetsbaar zijn bij verschillende doelgroepen. Zo leidt de Digital Twin tot nieuwe inzichten, betere oplossingen en meer draagvlak voor besluitvorming.

Case:

Drukte in de ondiepe ondergrond

Benieuwd hoe dik de kluwen van kabels, leidingen, riolering en boomwortels onder de grond is? Een Digital Twin maakt voor het aanleggen van nieuwe infrastructuur snel zichtbaar waar nog ruimte is onder de grond en waar het risico op faalkosten groter is. Dit geeft waardevolle inzichten bij het plannen van herstructurering in de overvolle ondergrond. 

Digital Twin Bomen Bovenaf
Case:

Geschikte grondlagen voor bodemenergiesysteem

Gemeente Amsterdam zet de Digital Twin in voor de energietransitie. Zij gebruiken informatie over de bodemsamenstelling uit de Basisregistratie Ondergrond (BRO) om mogelijke locaties te vinden voor duurzame bodemenergiesystemen.

Geotop_Ondergrond_Bovengrond2.PNG

Papier wordt digitaal

Data over fijnstof, geluid, de schaduwwerking van een nieuw woontoren … de wereld om ons heen produceert steeds meer data. Bij Geodan maken we van al die afzonderlijke data bruikbare informatie. En daar stopt het niet. Want door al die informatie in één digitale wereld samen te brengen, ontstaat er een replica van de werkelijkheid: de Digital Twin.

Uitdagingen in ruimtelijke ordening

Digital twins worden steeds belangrijker vanwege de huidige uitdagingen in de ruimtelijke ordening: infrastructuur, de bouwopgave, klimaatverandering en de energietransitie. Gegeven de complexiteit van alle ontwikkelingen is er een integrale aanpak nodig.

Goed én getoetst plan!

Geodan Digital Twin ondersteunt verschillende uitdagingen in de fysieke leefomgeving. Met behulp van slimme modellen kunnen we snel de impact van allerlei toekomstplannen-, en scenario’s berekenen, en in 2D en 3D visualiseren. Bovendien worden de plannen en verschillende scenario’s automatisch getoetst aan de actuele wet,- en regelgeving.

Digital Twin Nederland In Vogelvlucht Video

Ons land in vogelvlucht. Ervaar de basis van een digital twin van ons land in vogelvlucht en krijg een indruk van hoe je de situatie visueel van alle kanten kunt bekijken. Bekijk de video:

Landelijke Digital Twin
Victor van Katwijk

Meer weten over de Digital Twin?

Victor van Katwijk

Neem gerust contact met ons op.
Victor van Katwijk is onze expert op dit gebied.

Mail mij

Verder lezen?

We staan voor grote maatschappelijke opgaven, waarbij de ondergrond een cruciale rol speelt. De afgelopen jaren hebben we vanuit Geodan meegewerkt aan de Basisregistratie Ondergrond (BRO) en samen met andere partijen ingewikkelde vraagstukken opgelost met behulp van data uit de ondergrond. Deze kennis en ervaring hebben we verwerkt in het e-book 'De grond onder onze voeten'.

Case:

Nog beter beschermd tegen overstromingen

De Lekdijk tussen Amerongen en Schoonhoven wordt met het oog op de toekomst versterkt. Maar de schop gaat pas de grond in als er genoeg bekend is over de ondergrond. Geodan brengt alle data hierover in kaart. En geeft de versterking een stevig fundament.

case - sterke Lekdijk