F59_HV 2018 August 24 687.jpg
Contact

Ontdek de Digital Twin!

Victor van Katwijk

Interesse in een demo of wil je meer weten over de meerwaarde van een Digital Twin? Neem contact op met Victor van Katwijk.

Mail mij

Digital Twin als oplossing voor jouw vraagstuk

Een Digital Twin is een digitale kopie van de fysieke werkelijkheid en de omgeving. Door het combineren van data en casus specifieke aanvullingen, ontstaat er een steeds nauwkeuriger beeld van het fysieke object en omgeving. In de Digital Twin ontwikkel je plannen die betrokkenen aanspreken en ook toetsbaar zijn bij verschillende doelgroepen. Dit zorgt voor nieuwe inzichten, maar ook voor effectievere oplossingen en meer draagvlak voor besluitvorming. Daarnaast, door meer datagedreven te werken, verbeteren werkprocessen zoals rondom inspecties en onderhoud van assets.

Hoe kijken wij naar een Digital Twin?

Nederland wordt steeds drukker. Hierdoor moeten wij elke vierkante meter goed benutten en tegelijkertijd streven naar een leefbare en gezonde leefomgeving. Gezien de complexiteit van alle ontwikkelingen, zoals klimaatverandering en de energietransitie, is er een integrale aanpak nodig. Hierin is datagedreven werken nog belangrijker geworden. Bij datagedreven werken rondom gebiedsontwikkeling is een Digital Twin onmisbaar. Maar denk daarnaast bijvoorbeeld ook aan datagedreven Asset Management, waarin een Digital Twin advies geeft voor preventief onderhoud en scenario's, 

Meerwaarde van een Digital Twin

Wij merken alleen dat het potentieel van een Digital Twin nog weinig ten volle benut wordt. Hierin willen wij verandering brengen. Een Digital Twin kan vragen beantwoorden zoals: Wat zijn de voor- en nadelen voor een gebied ten opzichte van andere plekken? En welke belangen en omstandigheden spelen op een bepaalde plek een grote rol? Daarnaast heeft een Digital Twin ook een belangrijke rol bij het datagedreven onderhoud van infrastructuur. Bijvoorbeeld door het verzamelen en analyseren van real-time gegevens van fysieke objecten om hun prestaties te verbeteren. Al met al zien wij een meerwaarde in een Digital Twin bij het toetsen van plannen, onderhouden van infrastructuur, creëren van nieuwe inzichten en het creëren van meer draagvlak. Dit met data als basis. 

Case:

Geschikte grondlagen voor bodemenergiesysteem

Gemeente Amsterdam zet de Digital Twin in voor de energietransitie. Zij gebruiken informatie over de bodemsamenstelling uit de Basisregistratie Ondergrond (BRO) om mogelijke locaties te vinden voor duurzame bodemenergiesystemen.

Geotop_Ondergrond_Bovengrond2.PNG

Hoe helpen wij organisaties met een Digital Twin?

Wij helpen organisaties bij verschillende uitdagingen in de fysieke leefomgeving. Denk hierbij aan het verrijken en verbeteren van informatievoorzieningen door middel van een Digital Twin. Met behulp van slimme modellen kunnen we snel de impact van allerlei toekomstplannen- en scenario’s berekenen, en in 2D en 3D visualiseren. Bovendien worden de plannen en verschillende scenario’s automatisch getoetst aan de actuele wet,- en regelgeving.

Daarnaast adviseren wij organisaties met een eenduidige aanpak en het vinden van synergie in het datagedreven werken. Dit doen wij zowel intern als met ketenpartners. 

Met deze aanpak banen we een weg naar groei, waarbij we geleidelijk aan de Digital Twin technologie intensiever gaan benutten. Hierdoor zullen we stap voor stap overgaan naar een werkwijze die doordrenkt is met datagedreven, datagestuurd en databestuurd werken.

Case:

Digital Twin voor de Moerdijkbrug

De imposante Moerdijkbrug, icon van de Nederlandse infrastructuur, verbindt twee provincies over het Hollandsch Diep. In een tijd waarin de samenleving digitaliseert en de hoeveelheid data steeds groter wordt, komt asset management op de voorgrond. Hierbij speelt Digital Twin een centrale rol. Ontdek snel hoe Geodan bijdraagt aan het datagedreven asset management door een Digital Twin van de Moerdijkbrug, waarbij efficiëntie, onderhoud en optimalisatie samenkomen.

Moerdijkbrug 3
Case:

Drukte in de ondiepe ondergrond

Benieuwd hoe dik de kluwen van kabels, leidingen, riolering en boomwortels onder de grond is? Een Digital Twin maakt voor het aanleggen van nieuwe infrastructuur snel zichtbaar waar nog ruimte is onder de grond en waar het risico op faalkosten groter is. Dit geeft waardevolle inzichten bij het plannen van herstructurering in de overvolle ondergrond. 

Digital Twin Bomen Bovenaf

Verder lezen?

We staan voor grote maatschappelijke opgaven, waarbij de ondergrond een cruciale rol speelt. De afgelopen jaren hebben we vanuit Geodan meegewerkt aan de Basisregistratie Ondergrond (BRO) en samen met andere partijen ingewikkelde vraagstukken opgelost met behulp van data uit de ondergrond. Deze kennis en ervaring hebben we verwerkt in het e-book 'De grond onder onze voeten'.

Geodan Research 

Daarnaast doet onze Research afdeling onderzoek naar hoe we Digital Twins kunnen inzetten voor diverse maatschappelijke onderwerpen. En deze inspanningen leverden ons ook een internationale prijs op in 2023, maar ook een internationale R&D prijs in 2024! Verder zijn wij door onder andere de inzet van ons Research team zijn wij betrokkenen bij de verschillende projecten rondom Digital Twin. Neem daarvoor ook een kijkje op onze Research website

De Digitale Dijk / Lekdijk

Dijkversterking is een belangrijke opgave in het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), onder andere vanwege de stijgende zeespiegel. De Lekdijk beschermt een groot deel van het westen van Nederland en moet voor de komende 50 jaar op sterkte gebracht worden. Een belangrijk onderdeel hiervan is het voorkomen van erosie. Om de Lekdijk te versterken gebruikt Geodan verschillende datasets van de boven- en ondergrond. Dit wordt samengebracht in één digitale omgeving, namelijk een Digital Twin. Dit zorgt voor een hogere kwaliteit van grondonderzoek en genereert meer inzichten voor betrokkenen. Ontdek snel meer over hoe Geodan bijdraagt aan het versterken van de Lekdijk door middel van een Digital Twin.

Case:

Digital Twin voor de Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK)

Het verbeteren van de waterveiligheid en met name het verminderen van overstromingsrisico's is van groot maatschappelijk belang in Nederland. Hierin is een waterkering onmisbaar. Een Digital Twin biedt inzicht in de stabiliteit van waterkeringen en heeft als bijkomend doel om het onderhoud ervan efficiënter en datagedreven te maken. Geodan is onder andere verantwoordelijk voor de technische uitvoering van het Digital Twin project voor HHNK. Meer weten? Lees dan snel verder over hoe Geodan bijdraagt aan het verminderen van overstromingsgevaar door middel van een Digital Twin.

Hhnk