Fiberglass Aanleg Istock
Robin Mulder

Demo aanvragen?

Robin Mulder

Interesse in een demo of wil je meer weten? Neem contact op met Robin Mulder.

Mail mij

Overzicht houden over al je ondergrondse netwerken

Als netbeheerder heb je een hoop kabels en leidingen onder de grond. En dat brengt zorgen met zich mee. Want hoe voorkom je graafschades? De Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION) zorgt dat grondroerders beter op de hoogte zijn van wat er onder de grond zit. In 2016 kwam daar de nieuwe graafrichtlijn CROW500 bij. Deze regelt dat niet alleen de netbeheerder, maar ook de grondroerders en opdrachtgevers verantwoordelijk zijn voor het voorkomen van graafschades. De Klic-toezichtapplicatie helpt alle partijen om aan de richtlijnen te voldoen.

Samenwerken in de keten


Goede samenwerking tussen partijen in de graafketen is van groot belang om het aantal graafschades terug te dringen. Actieve monitoring is daarbij cruciaal. De Klic-toezichtapplicatie helpt hierbij. Via de applicatie is het bijvoorbeeld mogelijk proactief grondroerders te informeren over hun wettelijke verplichting om contact te zoeken bij graafactiviteiten. Maar ook om direct afspraken vast te leggen.


Minimale graafschade

Als netbeheerder heb je te maken met duizenden KLIC-meldingen per jaar. Actief toezichthouden op al deze meldingen is onmogelijk. Hoe maak je dan de keuze waar je wel of geen toezicht houdt? De Klic-toezichtapplicatie categoriseert de graafacties met het grootste risico op graafschade. Soms is contact met de grondroerder voldoende, in andere gevallen is het nodig om te schouwen. De Klic-toezichtapplicatie bepaalt op basis van kans en effect de prioriteit en het optimale proces. Zo geeft een damwand grotere kans op schade dan een handmatige graafactie. Wij kijken welke factoren het meest relevant zijn voor jouw organisatie en passen de applicatie daarop aan.

Producten&diensten Storingsmanagement-en-graafschade Bouw en infra

De Klic-toezichtapplicatie bepaalt op basis van kans en effect de prioriteit en het optimale proces.

Meer weten?
De voordelen

Waarom de Klic-toezichtapplicatie?

  • Overzichtelijk

    Snel en handig overzicht van alle ondergrondse netten in één app
  • Koppeling WION

    Koppeling met het WION-systeem waardoor je voldoet aan alle wet- en regelgeving
  • Intuïtief

    Gebruiksvriendelijke interface op een eigen tablet met internet

Eén simpel platform


Rondom graafacties wordt continu gecommuniceerd. En soms is het belangrijk om op een later tijdstip eerder gemaakte afspraken terug te zoeken. Daarom houdt de Klic-toezichtapplicatie alle informatie bij. Zo zijn de meest actuele data beschikbaar voor iedereen, van medewerkers op kantoor tot in het veld. Zij zoeken alles gemakkelijk terug in de cloud. En verloopt een samenwerking niet vlekkeloos? Bijvoorbeeld omdat een ketenpartner niet wil voldoen aan zijn verplichtingen? Dan rapporteer je hem eenvoudig bij de landelijke toezichthouder Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI, voorheen Agentschap Telecom). Zo zorgen we met zijn allen voor minder graafschades in Nederland.

Meer weten?

Interesse in een demo of wil je meer weten? Neem contact met ons op.

> Neem contact op

Case:

Schade aan warmteleidingen voorkomen

Graafschades aan warmteleidingen zorgen voor onderbrekingen in de warmtelevering én voor grote financiële schadeposten. Met de KLIC-toezichtapplicatie kan Eneco Warmte inschatten waar het risico op graafschade het grootst is. Bovendien helpt de tool om passende maatregelen te treffen en daarover te communiceren.

Graafschade voorkomen

Met zijn warmtenet voorziet Eneco Warmte 160.000 huishoudens en bedrijven in de regio’s Rotterdam, Utrecht en Den Haag van duurzame warmte. Zo wordt warmte die vrijkomt bij de afvalverbranding van Afvalverwerking Rijnmond gebruikt als stadsverwarming. Door leidingen van soms wel 80 cm dik, stroomt kokend water om die warmte te vervoeren. Eneco wil er alles aan doen om te voorkomen dat deze leidingen bij graafwerkzaamheden beschadigd raken. Daarom vroegen ze Geodan om een systeem te ontwikkelen dat inschat waar het risico op graafschade het grootst is. Maar ook vaste werkprocessen aanbiedt om toezicht te houden op de graafwerkzaamheden.

 

case - Enecowarmte risico graafschade
Producten en diensten

Oplossingen

Geodan biedt handige tools binnen de Energie- en waterbedrijven sector

Met onze krachtige oplossing die bewezen is bij meerdere organisatie, zijn onze gebruikers in staat storingen efficiënter, veiliger en sneller af te handelen.