Usertest Geodan Atlas Carrieredag

De democratisering van onze technologie begint met een kaart

Herken je het; de lichte irritatie wanneer je favoriete app een update of nieuw jasje heeft gekregen? En je weer even moet wennen aan de manier waarop je door je online krant of muziekplatform navigeert? Doelgroep of niet dat wennen duurt bij mij vaak net wat langer. Ik neem die tijd en het ongemak overigens graag voor lief. Uiteindelijk zorgt die nieuwe interface immers voor een nóg intuïtiever gebruik van de software en dus: een nog betere beleving van mijn favoriete product of dienst. Ja, om hun community te blijven boeien en binden, gaan digitale platforms vol voor de ultieme klant- en gebruikerservaring en een nóg hogere klanttevredenheid.

Hoe we als consumenten en professionals een product ervaren, is trouwens een interessant en dynamisch proces. Daarin hebben eerdere ervaringen invloed op toekomstige, en worden we instant gelukkig wanneer onze verwachtingen overtroffen worden. “Exceeding customer expectations”: spreek dat met een Amerikaans accent uit en de bekende kers op de taart ligt al bijna op je gebaksvorkje.

“Ook wij als specialisten in location intelligence hebben de opdracht om dagelijks te zorgen voor businesswaarde bij onze klanten”

Maar de ambitie om de klantverwachting te overtreffen geldt niet alleen voor een hip consumentenmerk als Apple, een streamingdienst als Netflix of de deelauto’s van (ik ben fan) SnappCar. Ook wij als specialisten in location intelligence hebben de opdracht om dagelijks te zorgen voor businesswaarde bij onze klanten. Een verantwoordelijkheid die ik persoonlijk voel, en met mij zo’n 250 collega’s binnen Sogelink.

Met de Digitale Transformatie als technologisch vliegwiel, krijgen we net dat extra zetje in de rug om al dat locatie-vernuft voor een zo breed mogelijke gebruikersgroep beschikbaar te maken. En dat op een manier die net zo laagdrempelig en intuïtief aanvoelt als de app waarmee ik thuis die deelauto reserveer, of het baseball in de amerikaanse Major League volg. Het groeiende belang van goed UX/UI-design bij productontwikkeling in de B2B-markt, laat zien dat we de boodschap als sector hebben begrepen.

Logisch ook. Want waar een analyticus of wetenschapper zichzelf de vraag stelt hoe dingen werken, stelt de UX-designer zichzelf de vraag hoe dingen het best zouden kunnen werken voor de gebruiker waarvoor we iets ontwerpen. Alle ballen op gebruiksgemak door zoveel mogelijk drempels te slopen en onnodige complexiteit te minimaliseren.

“Waar een analyticus of wetenschapper zichzelf de vraag stelt hoe dingen werken, stelt de UX-designer zichzelf de vraag hoe dingen het best zouden kunnen werken voor de gebruiker waarvoor we iets ontwerpen”

“Interactie tussen bestaande en nieuwe disciplines, eigen collega´s, maar ook de eindgebruiker: iedereen is of wordt zo actief onderdeel van de Digitale Transformatie”

Wel een serieuze opdracht die vraagt om nieuwe antwoorden en samenwerkingsvormen. Ja, ik word blij van de Agile samenwerking met onze klanten, van de user stories, het samen schetsen, elkaar bevragen en uitdagen, experimenteren en verbeteren. Interactie tussen bestaande en nieuwe disciplines, eigen collega´s, maar ook de eindgebruiker: iedereen is of wordt zo actief onderdeel van de Digitale Transformatie.

Leve de democratisering van informatie én location intelligence dus! Dat laatste klinkt misschien wat activistisch uit mijn mond. Maar de bijdrage van UX aan een betrouwbare, actuele en goede informatievoorziening (én -positie) - daarbij stevig geholpen door een brede en kritische gebruikersgroep - is van onschatbare waarde voor het draagvlak, én het succes van de Digitale Transformatie. Én is in tijden van polarisatie en fake news cruciaal. De verslaggeving over de oorlog in de Oekraïne maakt ons dat iedere dag pijnlijk duidelijk.

“De toetsing van locatie speelt steeds vaker een sleutelrol bij de uitdaging om de waarheid, en of iets wel of niet heeft plaatsgevonden, boven tafel te krijgen”

Een conflict waarin beeld én beeldvorming, maar ook de rol van location intelligence, een steeds belangrijker rol spelen. Ik denk aan waarheidsvinding en het beantwoorden van de belangrijke vraag: waar heeft zich precies wat afgespeeld, en wanneer? De factor locatie ordent ook hier de verschillende soorten informatie, legt nieuwe verbanden en visualiseert de samenhang tussen de gebeurtenissen. Dat visueel serveren van informatie in hapklare brokken, sluit mooi aan bij de dominante positie van beeld, kaarten en animaties in ons leven (en in dat van onze TikTok-jeugd). En dus ook in het nieuws. Daarin speelt de toetsing van locatie steeds vaker een sleutelrol bij de uitdaging om de waarheid, en of iets wel of niet heeft plaatsgevonden, boven tafel te krijgen.

Uitdagingen die in Oekraïne hopelijk spoedig weer zullen gaan over andere locatie gerelateerde vraagstukken zoals het opnieuw opbouwen en inrichten van dit gigantische land. In de tussentijd blijven mijn collega’s en ik onvermoeid doorwerken aan onze eigen missie om met de verbindende kracht van location intelligence de wereld een stukje duurzamer, slimmer en veiliger te maken. En laten we in deze context alsjeblieft met dat laatste beginnen!