Producten&Diensten Geodanflolegal

Online platform voor aanvragen en meldingen

Met het Decentraal Loket bied je burgers en bedrijven een loket voor alle vergunningen: ook die niet onder de omgevingswet vallen. Bij dit digitale loket doen zij eenvoudig een uitgebreide check en aanvraag voor vergunningen buiten het DSO. Denk aan evenementen, horeca, APV, water en natuur. Kies ook voor betere digitale dienstverlening aan burgers en voor groter gemak, duidelijkheid en efficiency voor jou als overheid.

> Lees meer

Decentraal Loket

Online vergunningenloket

Met het Decentraal Loket bied je burgers en bedrijven een loket voor alle vergunningen: ook die niet onder de omgevingswet vallen. Bij dit digitale loket doen zij eenvoudig een uitgebreide check en aanvraag voor vergunningen buiten het DSO; voor evenementen, horeca, APV, water en natuur.

Een slim en efficiënt digitaal proces

Kies ook voor betere digitale dienstverlening aan burgers en voor meer gemak en efficiency voor jou als overheid. Vergunningen, ontheffingen en meldingen gaan gepaard met complexe lokale regelgeving. Die is voor de aanvrager vaak moeilijk te volgen.

Het is bijvoorbeeld onduidelijk met welke verplichtingen ze precies rekening moeten houden. Bovendien zijn de aanvraagformulieren nog vaak analoog of semi-digitaal. Wat omslachtig werkt en niet meer van deze tijd is. Terwijl het nu via jullie eigen website kan!

Voordelen op een rijtje

  • Kwalitatief betere en completere aanvragen

  • Een vergunningchecker plus aanvraagvoorziening op eigen website

  • Automatische vergunningcheck op basis van locatie

  • Persoonsgegevens veilig ingevoerd

  • Aanvragen automatisch afgeleverd bij het juiste systeem

  • Decentraal Loket optimale voorbereiding op Digitale Stelsel Omgevingswet

Aan de slag met Decentraal Loket software

Het biedt burgers een online platform voor alle APV en Bijzondere wetten aanvragen. Met de vragenboomstructuur krijgen ze de optimale digitale begeleiding bij het indienen ervan. Deze structuur maak je door op slimme wijze geografie en toepasbare regels te combineren.

Integraties & implementaties

Verwerk vergunningaanvragen voor evenementen, horeca, APV, water en natuur volledig digitaal en sla deze automatisch op in het VTH-zaaksysteem of Document Management Systemen (DMS).

Producten en diensten

Meer oplossingen voor overheden

Ontdek andere producten en diensten speciaal ontwikkeld voor overheden.

Met de STTR Builder kunnen gemeenten, waterschappen en provincies zelf toepasbare regels opstellen, afspelen en direct aanleveren aan het DSO-loket. Helemaal volgens de Omgevingswet-standaarden.
Onze datasets en services bieden waardevolle informatie voor allerhande zaken. Van inzicht in de hoeveelheid verdiepingen in een gebouw tot het voorspellen van stoptijden. Ontdek alle beschikbare data van Geodan.
Een Digital Twin is een digitale kopie van de fysieke werkelijkheid. Door het combineren van verschillende data en casus specifieke aanvullingen, leidt de Digital Twin tot nieuwe inzichten, betere oplossingen en meer draagvlak voor besluitvorming.