Expertisegebied slimme samenleving header

Aan de slag met onze leefomgeving

Geodan brengt de enorme hoeveelheid data over de leefomgeving in Nederland bij elkaar. Met handige kaarten en mooie visualisaties maken we mogelijkheden inzichtelijk. Zo bouwen we mee aan een slimme samenleving waarin we snel werk kunnen maken van grote uitdagingen als het woningtekort, klimaatbestendigheid en de energietransitie.

De komende jaren gaan we hard aan de slag met de leefomgeving in ons land. Denk aan woningen bouwen, zonnepanelen plaatsen, de luchtkwaliteit op peil houden, gebieden klimaatbestendig maken en het verkeer in goede banen leiden. En dat vaak allemaal tegelijk, in een hoog tempo, in hetzelfde gebied en natuurlijk volgens alle wetten en regels die daar gelden.

Dat vraagt om een slimme samenleving waarin burgers, overheden en bedrijven makkelijk het overzicht bewaren en geografische data in hun voordeel laten werken. Geodan kan daarbij helpen. Want wij verzamelen al deze gegevens, koppelen ze aan elkaar en laten zien wat je ermee kunt.

We bouwen bijvoorbeeld digital twins: virtuele varianten van de werkelijkheid waarmee je problemen en mogelijke oplossingen in beeld brengt. Dat leidt tot beter onderbouwde beslissingen. Een slim plan voor een slimme samenleving, dus.

Cases

In de praktijk

Een slim plan begint bij slim gebruikmaken van data. Dat doet Geodan onder andere voor de Johan Cruijff Arena, het Kadaster en het hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

 

 

Alle cases
case - Kadaster database omgevingsinformatie

Het Kadaster: alle regelgeving in één register

Wil jij snel even opzoeken of je ergens een dakkapel mag plaatsen of een evenement mag organiseren? Het kan straks met de Omgevingswet.

case - sterke Lekdijk

Een stevig fundament voor een sterke Lekdijk

Geodan brengt alle data over de Lekdijk tussen Amerongen en Schoonhoven in kaart.

Producten en diensten

Ons aanbod

Naast het ontwikkelen en actueel houden van grote geodataregisters biedt Geodan handige tools voor de slimme samenleving. Onder andere de touchtable-applicatie Phoenix, de Vergunningchecker en de belevingstechnologie van Geomagine.

 

Het Smart Places Platform geeft inzichten in de actuele situatie in een stad, van waaruit je eenvoudig kunt sturen en evalueren.
Geodan helpt bij de ontwikkeling en houdt bestaande registers op orde en actueel. Van het Kadaster tot de Atlas Leefomgeving.
Een handige online tool om te checken welke vergunningen je nodig hebt voor je activiteit.
Een Digital Twin is een digitale kopie van de fysieke werkelijkheid. Door het combineren van verschillende data en casus specifieke aanvullingen, leidt de Digital Twin tot nieuwe inzichten, betere oplossingen en meer draagvlak voor besluitvorming.
Met de STTR Builder kunnen gemeenten, waterschappen en provincies zelf toepasbare regels opstellen, afspelen en direct aanleveren aan het DSO-loket. Helemaal volgens de Omgevingswet-standaarden.