case - Nederlandse natuurkwaliteit Bij12.jpg
Nederlandse natuurkwaliteit in beeld

Hoe groen is ons kikkerlandje eigenlijk?

We zien onszelf het liefst als een groen kikkerlandje vol prachtige natuur. Maar hoe is het eigenlijk met die natuur gesteld? Om daar een helder en eenduidig antwoord op te kunnen geven, werken alle provincies en natuurbeheerders aan een gezamenlijk beeld van de natuurkwaliteit in ons land. De Rekenmodule Natuurkwaliteit Natuurnetwerk van Geodan en BIJ12 geeft inzicht in zaken als bodemkwaliteit en flora en fauna.

Door de bomen het bos weer zien

Jaarlijks wordt er veel geïnvesteerd in het Nederlandse natuurbeleid en -beheer. Zo kun je bij de provincie subsidie aanvragen voor maatregelen om de natuur te beschermen of verbeteren: maatregelen om de natuurkwaliteit in ons land naar een hoger plan te tillen. Om de natuurkwaliteit te bepalen en toetsen, werd vroeger gebruikgemaakt van een document met een heleboel criteria voor de staat van allerlei natuurtypen in heel het land. Erg overzichtelijk en praktisch was dat niet. Daarom vroeg BIJ12 – de uitvoeringsorganisatie van de provincies – Geodan om orde in de chaos te scheppen.

De oplossing

De natuur in beeld

De Rekenmodule Natuurkwaliteit Natuurnetwerk is een cloudapplicatie waarmee je snel en eenvoudig berekent wat de natuurkwaliteit – goed, matig of slecht – is in een bepaald gebied. Hoe zit het bijvoorbeeld met de waterstand en zuurgraad in de bodem? Welke en hoeveel kenmerkende vogels broeden er? En wat zijn de effecten van nieuwe beleids- en beheermaatregelen op deze indicatoren? Met behulp van continu geactualiseerde datasets, slimme algoritmes en handmatige beoordelingen door experts van Geodan, haalt BIJ12 dit soort informatie eenvoudig naar boven.

Het resultaat

Beter beeld, beter beleid

Omdat Geodan de Rekenmodule Natuurkwaliteit Natuurnetwerk voortdurend up-to-date houdt, weten provincies en natuurbeheerders altijd zeker dat ze juiste, uniforme en de meest recente data gebruiken om onderbouwde beslissingen te nemen over het natuurbeleid en -beheer in ons land. En dat werkt natuurlijk wel zo prettig.

De Rekenmodule is een cloudapplicatie waarmee je de natuurkwaliteit in een bepaald gebied snel berekent

LOCATIES

Geodan heeft twee vestigingen in Nederland

Eén vestiging in Amsterdam en één in 's-Hertogenbosch. Het algemene post- en bezoekadres is President Kennedylaan 1, 1079 MB Amsterdam.

Jouw bezoek aan Geodan in coronatijd

Routebeschrijving OV

GPS Lat/Lon:Geodan ‘s-Hertogenbosch
51º
51.69174 5.299683
GPS Lat/Lon:Geodan Amsterdam
52º
52.342346 4.91305

Geodan ‘s-Hertogenbosch
Buitenhaven 27-A
5211 TP ‘s-Hertogenbosch
 +31 (0)73 – 6925 151

ROUTEBESCHRIJVING

Geodan Amsterdam
President Kennedylaan 1
1079 MB Amsterdam
 +31 (0)20 – 5711 311

ROUTEBESCHRIJVING