case - Graafwerkzaamheden Eneco warmte
Nieuws

Comsof en Geodan: slimme innovatie in duurzaamheid

Eén van de belangrijkste alternatieven om onze steden en huizen van het aardgas af te krijgen is de aanleg van warmtenetten. Maar het uitwerken van een goede businesscase voor stadswarmte vraagt om nauwkeurigheid, de juiste kennis, software en betrouwbare data. Om klanten als ingenieursbureaus en  warmtebedrijven/energiebedrijven beter te kunnen ondersteunen bij het plannen, ontwerpen en uitrollen van deze netwerken, riep het belgische Comsof de hulp in van Geodan.

Data voor de energietransitie

Het aanleggen van een warmtenet is kostbaar, complex en zeer ingrijpend voor de gebouwde omgeving. ‘Bovendien zijn er enorm veel factoren en variabelen waar je vooraf rekening mee moet houden’, zegt Ilco Slikker Business Developer bij Geodan. ‘Denk bijvoorbeeld aan de beschikbaarheid van warmtebronnen als geothermie of biomassa en de reeds aanwezige infrastructuur onder de grond. Maar ook de lokale situatie bovengronds, de verwachte warmtevraag van de huizen of bedrijven, en bijvoorbeeld de diameter van de buizen die uiteindelijk nodig zijn voor de aanleg. Allemaal zaken die invloed hebben op het uiteindelijke ontwerp, de aanleg en de kosten van het netwerk.’

Specifiek inzicht

Het belgische Comsof beschikt met Comsof Heat over een geavanceerde software tool voor het automatiseren en optimaliseren van de plannings- en ontwerpfase van warmtenetwerken. Fasen waarin specifiek inzicht, maar ook snelheid en kostenefficiency belangrijke begrippen zijn. Slikker: ‘Welke materiaalbehoeften zijn er precies en wat zijn de potentiële inkomsten en ROI van netwerkscenario A en B? Maar ook: hoe ziet de planning en route van het primaire warmtenetwerk eruit, en die van de uitwerking per buurt en straat? Naast het snel en nauwkeurig berekenen van het meest optimale netwerk, toont de tool de verschillende scenario’s en uitwerkingen ook visueel in de vorm van kaarten én euro’s.’ 

‘Door het warmtenetwerk op te knippen, krijgt de gebruiker bovendien per segment nauwkeurige informatie over de kenmerken van de bodemoppervlakte’

Van data naar slimme informatie én inzicht

Om de mogelijkheden en toepassingen van de softwaretool uit te breiden klopte Comsof bij Geodan aan. Slikker: ‘De eerste dataset die we hebben geleverd betreft ons “Warmtenet Netwerk”.’ In combinatie met de Comsof software kan zo, snel en automatisch, de optimale route voor het warmtenetwerk berekend worden. Door het warmtenetwerk op te knippen, krijgt de gebruiker bovendien per segment nauwkeurige informatie over de kenmerken van de bodemoppervlakte. ‘Het maakt nogal wat uit of je gaat graven in een bodem van grind, asfalt, of betonstraatstenen. Hoe eerder je de juiste, en domeinspecifieke data in het proces tot je beschikking hebt, hoe beter en nauwkeuriger de scenario´s en kostenberekeningen worden’, aldus Slikker die alvast vooruitblikt. ‘We willen deze dataset uitbreiden met landelijke data over aanwezige kabels & leidingen, maar ook met relevante informatie over (benodigde) vergunningen, en eventuele risicovolle objecten uit het REV(Register Externe Veiligheid).

Wat is hier de warmtevraag?

De tweede datavraag van Comsof betreft het voorspellen van de warmtevraag boven de grond. ‘Onze dataset “Warmtevraag per pand of adres” biedt enorm veel informatie over panden en adressen. Daarmee kun je vrij precies de warmtevraag van de woningen voorspellen en weet je welk warmtevermogen het warmtenet uiteindelijk moet kunnen leveren. Met die informatie kun je dus ook berekenen welke assets er nodig zijn om dat vermogen te kunnen leveren.’ De warmtevraag wordt voorspeld door het verwachte piek- en jaarverbruik per woning of pand te berekenen. En dit is opgesplitst in zowel verwarming als warmwater.

Comsof Heat

‘De energietransitie is een datagestuurde transitie. Daarin is er lokaal veel te kiezen, maar zijn lang niet alle opties even geschikt of gewenst’

Datagestuurde transitie

‘Naast deze data hebben we nog verschillende pand- en adres data geleverd. Denk aan gegevens over het energielabel, zonnepotentie van daken, het pandoppervlak en bouwjaar. Maar ook het aantal verdiepingen en het daktype van een woning’, eindigt Slikker die een toename in de vraag naar dit soort data ziet. ‘De energietransitie is een datagestuurde transitie. Daarin is er lokaal heel veel te kiezen, maar zijn niet alle opties even geschikt of gewenst. In de transitie worden onze datasets en location intelligence-oplossingen in tal van processen gebruikt. Ze ordenen en visualiseren de complexe informatie en hun samenhang, en zorgen zo voor het juiste inzicht. Dat zorgt weer voor gefundeerde besluiten en werkbare oplossingen.’

Meer informatie

Meer weten over hoe onze data- en location intelligence oplossingen helpen bij jouw uitdaging in de lokale energietransitie? Neem gerust contact met ons op.
Ilco Slikker is onze expert op dit gebied.

> Neem contact op met Ilco

LOCATIES

Geodan heeft twee vestigingen in Nederland

Eén vestiging in Amsterdam en één in 's-Hertogenbosch. Het algemene post- en bezoekadres is President Kennedylaan 1, 1079 MB Amsterdam.

Jouw bezoek aan Geodan in coronatijd

Routebeschrijving OV

GPS Lat/Lon:Geodan ‘s-Hertogenbosch
51º
51.69174 5.299683
GPS Lat/Lon:Geodan Amsterdam
52º
52.342346 4.91305

Geodan ‘s-Hertogenbosch
Buitenhaven 27-A
5211 TP ‘s-Hertogenbosch
 +31 (0)73 – 6925 151

ROUTEBESCHRIJVING

Geodan Amsterdam
President Kennedylaan 1
1079 MB Amsterdam
 +31 (0)20 – 5711 311

ROUTEBESCHRIJVING