case - Transform 40 000 woningen van het gas af

Een passend aanbod voor elke straat

De gemeenten Apeldoorn, Deventer, Zutphen en Zwolle werken samen in het project Transform om 40.000 woningen versneld van het gas krijgen. Een uitdagende opgave, mede doordat de partijen geen grootschalige subsidies wilden aanvragen. Door bestaande geldstromen in het projectgebied anders te laten verlopen, moet de businesscase uit zichzelf sluiten. En iedereen moet kunnen meedoen, zónder dat hun lasten stijgen. 

Ruimtelijke informatie cruciaal

De energietransitie is een van de grootste opgaven voor de komende decennia. Ruimtelijk én maatschappelijk gezien, want hoe zorgen initiatiefnemers bijvoorbeeld voor draagvlak voor hun plannen bij al die verschillende stakeholders? Ruimte is schaars in ons overvolle land en de transitie heeft alleen kans van slagen als ruimtelijke keuzes optimaal worden gemaakt. Ruimtelijke informatie is dus cruciaal.

OPLOSSING

Kansen in beeld

Transform heeft behoefte aan informatie over de kansrijkheid van buurten en straten om succesvol van het gas af te gaan. Bijvoorbeeld doordat zij schaalvoordelen kunnen benutten of kunnen aansluiten bij bestaande initiatieven. Ook een leidingnetwerk dat aan vervanging toe is of een potentiële bron van restwarmte in de omgeving, kan een buurt kansrijk maken. Geodan brengt de huidige situatie en mogelijkheden van buurten en straten in beeld. Denk aan het bouwjaar van de woningen, hun energielabel, het actuele energieverbruik en potentie van zon op dak. Transform en beleidsmakers van de gemeenten identificeren, met behulp van deze informatie, kansen voor buurten en straten. Met deze gegevens heeft Transform inzicht in alle ruimtelijke aspecten die een rol spelen bij het opstellen van de businesscase!

Door opschaling wil Transform de energietransitie haalbaar en betaalbaar maken. Je moet deze opgave eerst groot maken om ‘m klein te krijgen.

Arno Groenendijk, Programmamanager Transform
RESULTAAT

Een haalbaar aanbod voor elke straat en buurt

Geodan heeft een ruimtelijke analyse uitgevoerd en tientallen thematische datasets geïntegreerd. Deze ruimtelijke  informatie is ontsloten in Geodans Energietransitie-viewer en
vormt de basis voor de berekeningen om te bepalen waar de geschiktste buurten en straten zich bevinden. Zo laat de informatie onder meer zien waar vraagbundeling kan plaatsvinden. Én helpt burgers mee te nemen in de plannen en het passende aanbod dat Transform ze kan bieden.