Amsterdam 2
Blog

Slimme stadslogistiek, die maak je samen

Ondernemers in de logistieke wereld worden flink op scherp gezet. Door de onstuitbare opmars van webshops met nieuwe e-fulfilment uitdagingen, maar ook door de emissievrije steden en de onlosmakelijk daaraan verbonden transitie van het wegvervoer. Volgens Johan Ruijten, dé routeoptimalisatiespecialist bij Geodan, vereisen deze ingrijpende veranderingen een nieuwe werkwijze. De werkelijkheid van morgen vraagt om technologische innovatie maar ook om andere manieren van werken en nieuwe samenwerkingsvormen.

‘Ik zie bij klanten dat de druk steeds hoger wordt om de day-to-day business rond te krijgen. En terwijl de waan van de dag vaak nog regeert, wordt de noodzaak van een langetermijnvisie steeds groter. Er moeten nieuwe antwoorden komen rond thema’s als duurzaamheid, veranderende klantverwachtingen en leefbaarheid. Bijvoorbeeld door de inzet van nieuwe innovatieve technologie, het inpassen van nieuwe businessmodellen en het toekomstproof maken van je organisatie. Antwoorden die vragen om de inzet van een aloud principe: samenwerking.

Met de komst van zero-emissiezones verandert de huidige stadsdistributie drastisch. Ik zie dat, door de afbakening van deze zones, de urgentie om samen te werken nog groter wordt. Denk bijvoorbeeld aan een leverancier die het transport in eigen huis heeft en voor wie het verzorgen van ‘the last mile’ ingewikkelder wordt. Naast mogelijke investeringen in elektrisch vervoer moet hij ook kijken naar nieuwe samenwerkingsvormen in de veranderende stadslogistiek.’

Samen delen

‘Hoe kan ik optimaal gebruik van maken van een cityhub? Hoe gaan we de transitie naar elektrisch vervoer vormgeven? En zijn we bereid om daarin samen te werken? Ik merk dat op allerlei plekken in de vervoersketen de onderlinge afhankelijkheid groeit. Maar een succesvolle samenwerking begint bij betrouwbare informatie en data. Vooral het delen van data geeft inzicht in alle schakels van het transport: van vervoersomstandigheden, opslag tot rittenplanning.
Maar zover zijn we nog niet. Bijna iedereen maakt nu nog gebruik van eigen planningssystemen. Data wordt nog nauwelijks gedeeld. Maar in de nabije toekomst zal dit niet meer het geval zijn en moet je in je planning rekening houden met nieuwe restricties. Ligt je afleveradres in een zero-emissiezone, dan ben je voor the last mile misschien wel afhankelijk van een cityhub of een concullega. Hoe zo’n hub exact gaat functioneren is koffiedik kijken. Wel ligt het voor de hand dat naast een logische bundeling van goederenstromen, hier ook nieuwe samenwerkingsverbanden gaan ontstaan.’

Wie neemt het voortouw?

‘Hoewel doordrongen van de noodzaak, merk ik dat veel ondernemers de kat uit de boom kijken als het gaat om samenwerking. De angst: bij het zetten van de eerste stap komt het huidige (veilige) systeem in beweging. Met mogelijk grote investeringen en drastische veranderingen op operationeel, organisatorisch en technologisch gebied tot gevolg. Om het vertrouwen in de invulling van een gezamenlijke toekomst te laten groeien en die scherper te krijgen, neemt TLN als brancheorganisatie het initiatief. En brengt partijen hiervoor bij elkaar.’

 

Een succesvolle samenwerking begint bij betrouwbare informatie en data

Koppelbaar en flexibel

‘Ik zie dat langzaam steeds meer logistieke partijen onderlinge afspraken maken. Succesvolle samenwerking kan alleen tot stand komen als ook de ICT hierop is ingericht. Door in the cloud, met API’s te werken, kan data en informatie eenvoudig worden gedeeld. En distributiestromen makkelijker aan elkaar worden geknoopt. Met de huidige on-premise systemen is dat lastig en foutgevoelig.

 

 

Voor een succesvolle samenwerking op operationeel niveau is flexibiliteit in de planning cruciaal. Zo zal de ene partij alleen pakketjes brengen, een andere halen én brengen (denk aan een schoonmaakpartij) en weer een ander gebruik maken van koeltransport. En soms is het formaat van het product zelf bepalend in de keuze van vervoersmiddel. In de huidige standaard ritplanningssystemen kunnen deze uiteenlopende wensen en restricties van de verschillende partijen niet worden verwerkt.

Meer weten?

De komende jaren worden de veranderingen in de logistiek steeds sterker voelbaar. En wordt de urgentie om samen te werken nog groter. In kleine en grote projecten en op verschillende niveaus zullen partijen elkaar gaan vinden. En wie te lang wacht… loopt de kans de boot – en de business - te missen. Wil je meer weten over welke technologische oplossingen je kunnen helpen om deze uitdagingen succesvol aan te gaan? In directiekamer of in het DC, ik drink er graag een kop koffie met je over.’

LOCATIES

Geodan heeft twee vestigingen in Nederland

Eén vestiging in Amsterdam en één in 's-Hertogenbosch. Het algemene post- en bezoekadres is President Kennedylaan 1, 1079 MB Amsterdam.

Jouw bezoek aan Geodan in coronatijd

Routebeschrijving OV

GPS Lat/Lon:Geodan ‘s-Hertogenbosch
51º
51.69174 5.299683
GPS Lat/Lon:Geodan Amsterdam
52º
52.342346 4.91305

Geodan ‘s-Hertogenbosch
Buitenhaven 27-A
5211 TP ‘s-Hertogenbosch
 +31 (0)73 – 6925 151

ROUTEBESCHRIJVING

Geodan Amsterdam
President Kennedylaan 1
1079 MB Amsterdam
 +31 (0)20 – 5711 311

ROUTEBESCHRIJVING