Viewer Maximale Bouwhoogte Benutten

#DataDinsdag: Maximale bouwhoogte benutten

Woensdag 22 juni was ik bij de conferentie Atlas 2022* met het Thema Wonen. Hier werd door Atlas research in samenwerking met de gemeente Amsterdam de woondruk in Nederland besproken. Door Atlas research is de woondruk per gemeente gemodelleerd. Wat niet verrassend is dat in Amsterdam de woondruk het hoogst is (gemiddeld 150 zoekenden per 100 woningen) en in Emmen is de woondruk een stuk lager (59 zoekenden per 100 woningen).

Wat veel interessanter is: ook binnen een gemeente kan de woondruk behoorlijk verschillen en niet iedere nieuwe woning in Amsterdam wordt even makkelijk verkocht. Uit de lezing van de heer Cornielje, afdelingshoofd programmering en monitoring directie woningbouw van het ministerie van Binnenlandse Zaken blijkt dat we de komende tien jaar fors moeten bijbouwen met zo’n 70k-100k woningen per jaar om de woondruk te verlagen. Om niet alle groene buitenruimte op te offeren moeten we ook (verder) de lucht in.

Geïnspireerd door dit thema en na gesprekken met enkele vastgoedpartijen, hebben we tijdens een van onze hackathons** een hoogbouw potentie kaart ontwikkeld. Hierbij ligt de focus op de mogelijkheid tot het uitbreiden van bestaande locaties binnen de maximale bouwhoogte in het bestemmingsplan. Hieruit blijkt dat er in de gemeenten Den Haag nog 1500 appartementengebouwen zijn waar er een potentie is om nog minimaal 1 verdieping bovenop de bestaande bouw te plaatsen. 

Wanneer we dan de woningdruk kaart van Atlas research bekijken zien we dat de woningdruk in Den Haag niet heel hoog is. Dit heeft onder andere te maken met de leefbaarheid en zou kunnen verklaren waarom er nog veel locaties zijn waar ruimte is voor hoogbouw. Daar bouwen heeft namelijk weinig potentie voor de verkoop. 

Voor heel Nederland zijn er 7600 appartementencomplexen waar nog minimaal 1 verdieping op kan. Hierbij zijn we uitgegaan van alle bestaande laag- en hoogbouw appartementen in Nederland. Dit betekent dat er nog circa 10.000 verdiepingen bovenop bestaande appartementencomplexen gebouwd kunnen worden. Met 5 a 10 appartementen per laag komt dit op 50 tot 100 duizend nieuwe woningen. In onze infographic zie je ook de aantallen voor andere gebouwtypen.

Uiteraard zijn er meerdere factoren die bepalen of een locatie daadwerkelijk geschikt is om in de hoogte uit te breiden, zoals leefbaarheid en nabijheid van werk, maar met de hoogbouw potentiekaart maak je in ieder geval geen valse start als je op zoek bent naar uitbreidingslocaties.

De aantallen voor uitbreiding in de hoogte geschikte woningen en appartementencomplexen per gemeente zijn hier te bekijken. In dezelfde viewer kan je ook de woningdruk kaart van atlas research raadplegen en zien wat de woningdruk per gemeente is. De woningdruk kaart is ook op postcode 4 niveau beschikbaar bij Atlas Research, Geodan beschikt over een kaartlaag met alle voor uitbreiding geschikte locaties. 

* meer informatie over de conferentie en atlas research vindt u hier

** twee keer per jaar wordt bij Geodan een Hackathon georganiseerd waarbij gedurende een week wordt gewerkt aan nieuwe ideeën en innovatie