Datadinsdag Trend Energieverbruik Co2

#DataDinsdag: Trend in energieverbruik

Om verdere opwarming van de aarde te voorkomen staat in het regeerakkoord dat er in 2030 sprake moet zijn van 55 procent CO2-reductie. Daarnaast voelen huishoudens steeds meer noodzaak om energie te besparen door de toegenomen kosten voor energie. Nog een goede reden die er is bijgekomen om energie te besparen, is dat we niet meer afhankelijk willen zijn van Russische gas en ook in Groningen de gaskraan dicht willen zetten.

Gemeenten zijn belangrijke spelers in de ontwikkeling naar minder gas- en elektriciteitsverbruik. Gemeenten kunnen optreden als partner en initiator van besparende activiteiten maar ook spelen zij een rol als handhaver en uitvoerder van wet- en regelgeving. Om deze rollen te kunnen spelen is het gebruik van de juiste data essentieel. Hoeveel gas wordt er per huishouden op dit moment gebruikt en wat is de warmtevraag per adres? En wat is het huidige energielabel van elke woning? Door inzichtelijk te hebben wat het antwoord is op dergelijke vragen, kunnen gemeenten gerichter hun rol als initiator en partner spelen.

Voor de rol van handhaver en uitvoerder moet een gemeente inzicht hebben in de trend van energieverbruik en van de CO2 uitstoot; hoe ontwikkelt zich dit in de afgelopen jaren? In welke gebieden is een duidelijke daling in CO2 uitstoot te zien en in welke gebieden nauwelijks? Is het aantal aansluitingen gewijzigd waardoor deze trend beïnvloed wordt?

Samen maken we de wereld duurzamer, en geodata maakt inzichtelijk hoe en waar. We bieden een aantal datasets aan die bij dit vraagstuk helpen, via onze webshop:  > Geodandata Webshop

Annita Vijverberg

Meer weten?

Annita Vijverberg

Neem gerust contact met ons op. Annita Vijverberg is onze expert op dit gebied.

Mail mij