Leefbare slimme stad

De leefbare slimme stad

Tijdens de conferentie ‘Livable Smart Cities by Design’ in Amsterdam stond de toekomstige stad centraal. Geodan, Gemeente Amsterdam en de Johan Cruijff Arena organiseerden het event in het kader van het WeMakeThe.city-festival. Tijdens de conferentie werden samenwerkingsverbanden gesloten en tools gelanceerd.

Digital twin: Ontdek en beleef de stad van de toekomst

Geodan brengt alle digitale informatie die openbaar beschikbaar is bij elkaar. Daarmee bouwen we een digitale kopie van de stad die virtueel te bezoeken is. In deze digital twin visualiseer je de impact van allerlei processen en toekomstplannen met behulp van slimme modellen. Zo kun je virtueel ervaren hoe verschillende scenario’s eruit zien. Welke impact heeft het plaatsen van een woontoren op de omgeving? Of het omleggen van een weg op de doorstroming? Deze digitale replica van de stad helpt inwoners en beslissingsmakers makkelijker de verschillende processen te overzien en te begrijpen.

Ecocraft: Gamend op weg naar een duurzame wereld

In Ecocraft plaats je een kopie van de echte wereld (een digital twin) in de game-omgeving van Minecraft. Ieder gebouw, iedere weg en iedere boom in Nederland is in Ecocraft te vinden. Voeg je daar data van onder andere energie, mobiliteit en populatie aan toe, dan ontstaat een spel waarin de impact van plannen op de stad direct zichtbaar wordt. Zo zijn alle openbare Nederlandse energiegegevens beschikbaar in Ecocraft. Dat maakt het voor kinderen leuk om oplossingen voor de energietransitie te bedenken. Hoeveel zonnepanelen moet je in een straat plaatsen om aan de lokale vraag naar energie te voldoen? Of is het goedkoper om voor de hele wijk een windmolen neer te zetten? Het resultaat van de gekozen maatregelen wordt direct doorgerekend. Ecocraft is zowel een onderwijsmiddel als burgerparticipatietool waar de United Nations Environment Program (UNEP) zich aan verbindt.

Samen werken aan de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN

193 landen hebben de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (VN) ondertekend. De focus hierbij ligt op duurzamer gebruik van energie en grondstoffen. Om die doelen te bereiken, is samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven, kennisinstituten en burgers essentieel. Maar vooral uitwisseling tussen de generaties: kinderen zijn de beslissers van morgen en moeten daarop worden voorbereid. Ecocraft helpt daarbij. UNEP en stichting EduGIS hebben op 23 juni een Memorandum of Understanding ondertekend. Hierin staat vastgelegd dat zij zich zullen inspannen de gegevens die nodig zijn om de wereld te verduurzamen openbaar toegankelijk te maken. Deze kunnen dan gekoppeld worden aan Ecocraft. We starten dichtbij huis in Amsterdam Zuidoost. Als eerste grote stad in Europa haakt Warschau aan.

"Kinderen zijn de beslissers van morgen en moeten daarop worden voorbereid"