Digital Twin En AI 2

Digital Twin en AI: de betekenis van AI in een Digital Twin

De opkomst van een Digital Twin is een grote stap voorwaarts. Een Digital Twin is een geavanceerde technologie die een digitale kopie genereert van de fysieke activa en hun omgeving. Zo’n Digital Twin wordt gedreven door onder andere AI. In dit artikel gaan wij dieper in op de relatie tussen een Digital Twin en AI.

De toepassing van AI in een Digital Twin

Een Digital Twin wordt continu bijgewerkt met behulp van gegevens die afkomstig zijn van sensoren in het fysieke object en de omgeving. Vervolgens worden deze gegevens geanalyseerd door AI-algoritmen om het gedrag en de prestaties van de fysieke tegenhanger te simuleren.

De extra waarde van AI aan een Digital Twin

AI heeft al een enorme impact op ons dagelijks leven, maar hetzelfde geldt voor Digital Twin. AI is simpelweg onmisbaar voor de werking van een Digital Twin. AI-modellen zijn meesters in het verwerken van enorme hoeveelheden gegevens en het ontdekken van complexe patronen die voor menselijke analyse een ware uitdaging zijn. Hierbij is het cruciaal dat de inputdata van Digital Twin correct en betrouwbaar is, omdat AI de output op basis hiervan genereert.

Voorbeelden van AI toepassingen in een Digital Twin

Wij hebben enkele voorbeelden verzameld van AI toepassingen in een Digital Twin:

  1. Voorspellende analyse

AI kan voorspellende analyses uitvoeren op basis van historische gegevens, waardoor het mogelijk wordt om toekomstige prestaties en problemen te voorspellen. Dit helpt bij het nemen van proactieve maatregelen om storingen te voorkomen en de efficiëntie te verbeteren.

  1. Simulaties en scenario-analyses: 

Een Digital Twin gebruikt AI om verschillende scenario's te simuleren en te analyseren. Dit kan nuttig zijn bij het testen van nieuwe configuraties, het voorspellen van prestaties onder verschillende omstandigheden, of het onderzoeken van de gevolgen van veranderingen in het systeem.

  1. Zelflerende systemen:

AI kan leren van historische gegevens en feedback, en zichzelf verbeteren in de tijd. Hierdoor kan de Digital Twin steeds slimmer worden en betere beslissingen nemen naarmate er meer gegevens beschikbaar komen.

Digital Twin en Geodan

Digital twins zijn een krachtig hulpmiddel dat organisaties helpt om hun prestaties te verbeteren, kosten te besparen en te innoveren. Concreet zijn deze voordelen ook van toepassing op de gecreëerde Digital Twin van de Lekdijk. Lees snel meer over de bijdrage van Geodan hier aan.

De integratie van AI tilt de mogelijkheden van een Digital Twin naar een hoger niveau, waardoor ze nog waardevoller worden voor tal van sectoren, bijvoorbeeld voor de energiesector. Met een continue stroom van gegevens en geavanceerde analyses zal de impact van AI op een Digital Twin en AI alleen maar groter worden. 

Interesse in een demo of wil je meer weten over de meerwaarde van een Digital Twin? Neem contact op!

Victor van Katwijk

Meer weten over de Digital Twin?

Victor van Katwijk

Neem gerust contact met ons op.
Victor van Katwijk is onze expert op dit gebied.

Mail mij