DCMR.jpg

Geodan wint aanbesteding DCMR

Geodan heeft de Europese aanbesteding voor het nieuwe meldkamersysteem van DCMR Milieudienst Rijnmond gewonnen. Op 30 augustus trapten Vera Bankí en Rosita Thé, directeur van DCMR Milieudienst Rijnmond de samenwerking officieel af.

 

Veiligheid in regio Rijnmond

DCMR is de milieudienst met de grootste uitdaging in Nederland: de milieukwaliteit bewaken en verbeteren in het meest bedrijvige en dichtbevolkte gebied van het land. De milieudienst zoekt daarbij vastberaden naar het ideale evenwicht tussen de ambities van de ruim 27.000 bedrijven die hier opereren en de 1,2 miljoen mensen die er leefbaar en veilig willen wonen en werken. De meldkamer van DCMR is het aanspreekpunt voor bewoners die milieuoverlast willen melden. Ook bedrijven bellen met de DCMR om ongewone voorvallen en incidenten door te geven. Daarnaast is de dienst verantwoordelijk voor het registreren en beoordelen van uitslagen op diverse meetnetten en klachten en meldingen door andere (omgevings)diensten in Zuid-Holland. De meldkamer speelt dus een belangrijke rol bij het veilig houden van de regio Rijnmond.

Modern meldkamersysteem klaar voor de toekomst

Bij dit belangrijke werk wordt de meldkamer ondersteund door een klachten- en incidentenregistratie en afhandelsysteem. Hierin moeten meldingen snel en betrouwbaar worden vastgelegd om beoordeeld te worden door medewerkers. Het huidige systeem is verouderd en wordt niet meer onderhouden. Aanpassingen aan het meldkamersysteem zijn daardoor niet meer mogelijk. Genoeg reden voor DCMR om uit te kijken naar een nieuw systeem met moderne registratiemogelijkheden dat klaar is voor de toekomst.

De keuze viel daarbij op Geodan. Geodan levert een SaaS-incidentmanagementsysteem dat de registratie van meldingen en de afhandeling van klachten en incidenten gemakkelijker maakt.

In 2019 in gebruik

Thé is enthousiast over de gesloten overeenkomst en oplossing die Geodan biedt. “DCMR stelt hoge eisen aan de oplossingen die ze gebruiken voor het professioneel en toekomstvast afhandelen van milieuklachten en incidenten. Geodan heeft als enige partij een oplossing voorgesteld die binnen de gestelde financiële kaders aan deze specifieke eisen voldoet."

Een groot compliment benadrukt Bankí: “We zijn heel trots dat DCMR gekozen heeft voor onze oplossing. Onze diepgaande kennis van incidentmanagement wordt toegepast op een belangrijk maatschappelijk onderwerp en het onderstreept onze overtuiging dat een dergelijke oplossing 'uit de cloud' de toekomst heeft.”

Binnenkort start Geodan met de ontwikkeling van het nieuwe systeem. Na de zomer wordt het meldkamersysteem ingericht en naar verwachting kan DCMR het begin 2019 in gebruik nemen.