Dutch Windmill G0f9dbfeda 1920

Hoofd in de wolken, voeten op de grond!

Nu we alweer een paar weken onderweg zijn in 2022, even een gewetensvraag als professionals onder elkaar: ben jij ook zo lekker begonnen aan het nieuwe jaar? Ik merk namelijk dat het anders voelt dan andere jaren, alsof we echt aan het begin staan van iets heel moois.

En dat terwijl de thema’s waar we als land en maatschappij voor staan niet mis zijn: de woningbouwopgave, het versnellen van de energietransitie, het toekomstproof maken van onze infrastructuur, onder en boven de grond. En dan vergeet ik het mobiliteitsvraagstuk en de logistieke uitdagingen die ik dagelijks waarneem, nog maar even. Toch brandt er een heerlijk vuurtje in mij. Zo’n gevoel dat geen berg te hoog is. Ik sta er mee op en koester het. 

Tegelijk vraag ik me vandaag af waar al die goede energie vandaan komt. Is het de nieuwe regering met hun plannen en ambitieuze budgetten voor de bovengenoemde thema´s? Na wat introspectie beland ik bij Geodan-oprichters Henk Scholten en Evert Meijer, en het midden van de jaren ‘80 van de vorige eeuw. Twee slimme academici met een droom, lef en een rotsvast geloof in de verbindende kracht van locatie: “ruimtelijk denken in combinatie met innovatieve technologie waarmee je de wereld een stukje prettiger kan maken”.

Mannen die hun nek uitstaken hun verantwoordelijkheid namen en geloofden in innovatie als aanjager voor verbetering en optimalisatie. Hoewel de strategie de afgelopen 40 jaar dikwijls werd aangepast, geven we bij Geodan nog iedere dag invulling aan dat gedachtegoed.

‘Het is een prestatie om heel Nederland in 3D beschikbaar te hebben. Maar nog veel belangrijker is het om die innovatie in te kunnen zetten voor de uitdagingen die op ons wachten’

Het is een belangrijk kompas waarin onze vakinhoudelijke gedrevenheid gekoppeld wordt aan iets “groters”. Iets dat het dagelijks werk, targets en kwartaalcijfers overstijgt. Een perspectief dat we als mens, maar ook als professionals nodig hebben. 

Natuurlijk is het een prestatie om heel Nederland in 3D beschikbaar te hebben en daarin in ons vakgebied in voorop te lopen. Maar nog veel belangrijker is het om die innovatie in te kunnen zetten voor de uitdagingen die op ons wachten. Complexe opgaven in steeds complexere (digitale)ketens en ecosystemen. Daarin vormt location intelligence het cement tussen de stenen en verschillende disciplines. Locatie als raamwerk, en unieke drager en verbinder van informatie en data. Ik denk nu aan de “digital twins” waarmee we nieuw en integraal inzicht bieden in de samenstelling van de ondergrond. Belangrijk in de voorbereidingsfase van een dijkversterking of bij de planning van een warmtenet in de energietransitie.

‘Location intelligence ordent de complexe data, visualiseert de samenhang der dingen en zorgt zo dat afwegingen en belangen de juiste aandacht krijgen’

Met de energietransitie is trouwens iets bijzonders aan de hand. Het is de eerste datagedreven transitie van ons land, en daarmee in feite ook een digitale transitie. Hierin valt ontzettend veel te kiezen, maar zijn lokaal, regionaal en nationaal lang niet alle verduurzamingsopties even geschikt of gewenst. Location intelligence ordent ook hier de complexe data, visualiseert de samenhang der dingen en zorgt zo dat afwegingen en belangen de juiste aandacht krijgen. En helpt dus om de juiste beslissingen te nemen in de verduurzaming van ons land. Op elk geografisch niveau. Voor mij is het duidelijk: ons werk is relevanter dan ooit.

‘Competitief blijven in de digitale transformatie gaat niet over harder werken, maar over data slim voor je laten werken’

Eén belangrijke reden voor de groei en aandacht voor ons vakgebied is het volume en tempo waarmee de beschikbare data groeit. Competitief blijven in de digitale transformatie gaat niet over steeds harder werken, maar over data slim voor je laten werken. En door het combineren van allerlei data met “location” als verbindende factor, kom je tot inzichten en uitkomsten die je eerder niet had, of zelfs voor mogelijk hield. 

Daarbij zorgen 3D- en innovatieve visualisatie software dat we al dat inzicht steeds sneller, completer en intuïtiever tot ons kunnen nemen. Dat vind ik het allermooiste. Slimme technologie die tegelijkertijd laagdrempelig is en daardoor echt wordt gebruikt. Ook dat verklaart mijn goede zin sinds de start van dit jaar.

Een jaar waarin er meer data dan ooit beschikbaar zal zijn, en de snelheid waarmee deze zich verplaatst hoger zal liggen dan ooit tevoor. 5G, nieuwe draadloze frequenties en nog sneller breedband, zullen zorgen voor meer real-time, of “near real-time” data. Daarbij zullen de domeinen van artificial intelligence (AI) en machine learning (MA) een verdere vlucht nemen.

‘In deze nieuwe tak van sport geldt een oude wet; al die machine learning modellen zijn zo goed als de data en regels waarmee ze gevoed en getraind worden’

En ook dat gaat helpen. Het vinden van nieuwe correlaties en patronen in datasets, zorgt immers voor steeds betere voorspellingen en insights. Maar pas op: ook in deze nieuwe tak van sport geldt een oude wet; al die machine learning modellen zijn zo goed als de data en regels waarmee ze gevoed en getraind worden. Ik ben voor vooruitgang, maar wel met behoud van gezond verstand en de menselijke maat. De ethische kant van al die zelflerende technologie moet niet worden onderschat. 

‘Geholpen door de exponentiële snelheid waarmee de digitalisering zich voltrekt, is location intelligence niet meer weg te denken uit de boardroom en kernprocessen van bijna iedere organisatie of business’

Routeoptimalisatie, mission critical dashboards, demografische doelgroepenanalyse, bereikbaarheid, risicospreiding of locatiegedreven marketing? Geholpen door de exponentiële snelheid waarmee de digitalisering zich voltrekt, is location intelligence niet meer weg te denken uit de boardroom en kernprocessen van bijna iedere organisatie of business. Maar ook thuis in het bewuster omgaan met onze natuurlijke hulpbronnen worden we geholpen. Ik denk aan de innovatieve toepassing van geofencing in onze slimme thermostaten die ervoor zorgen dat we samen “de nul op onze slimme meters” krijgen. 

Dat is mooi en geeft vertrouwen. Maar de potentie van al die innovatie doet gelijk ook een stevig appèl op ons ondernemerschap en gezond verstand. Laten we (in de geest van Scholten en Meijer) het momentum en de technologische vooruitgang op de juiste manier gebruiken. Onszelf én elkaar blijven uitdagen en overtreffen, met in het achterhoofd die missie die ons al bijna een halve eeuw op koers houdt. Met het hoofd in de wolken en de voeten op de grond dus…dan gaan we ook dit jaar samen de wereld weer een stukje prettiger maken. 

Doe je mee? 

Niels Bourgonjen