Location intelligence als water uit de kraan

Logisch Bezorgen bij PostNL

Iedere dag de optimale route overzichtelijk in beeld

Ter versterking van haar positie zet PostNL ook in 2022 stevig in op de versnelling van digitale transformatie. Vanuit het strategisch partnerschap en onder de naam Logisch Bezorgen, werkt het postbedrijf al enkele jaren samen met Geodan aan het optimaliseren van het bezorgproces. Van het voorbereiden tot het bezorgen van de post, dragen location intelligence – en het cloudplatform GeodanMaps – bij aan het realiseren van de ambities en het succes van de organisatie.

 ‘Al meer dan 200 jaar bezorgen wij de briefpost in ons land. Maar willen we ook de komende eeuw in deze tak van sport succesvol blijven, dan moeten we slimmer gaan werken, én dus slimmer bezorgen’, vat Jarko Kortekaas, product owner bij PostNL de uitdaging van het project Logisch Bezorgen kort samen. ‘We zochten naar een oplossing waarmee we efficiënter maar ook objectiever - en op basis van alle beschikbare data - telkens de meest optimale route kunnen maken én beheren. Daarbij moeten onze wijkbeheerders en bezorgers op straat uit de voeten kunnen met wat wij verzonnen hebben. Anders is al die innovatie en vernieuwing voor niets geweest.’

Een gedeelde visie, klaar voor de uitdaging

De keuze voor Geodan was een logische. Kortekaas: ‘In Nederland is Geodan een naam en specialist op het gebied van location Intelligence. Een partij die onze uitdagingen en processen snapt en – heel belangrijk – dezelfde taal spreekt als het gaat om het ontwikkelen van een IT-architectuur voor de toekomst. Een partij ook die niet schrikt van complexiteit en raad weet met het analyseren, integreren en visualiseren van grote hoeveelheden data.’

“Geodan snapt onze uitdagingen en processen, en – heel belangrijk – spreekt dezelfde taal als het gaat om het ontwikkelen van een IT-architectuur voor de toekomst”

Om zowel het proces voor het maken van routes, als ook het beheer ervan te optimaliseren, werden de gebaande paden regelmatig verlaten. ‘De afgelopen 3.5 jaar hebben we soms ons nek uitgestoken, samen nieuwe inzichten en ideeën opgedaan en die ook toegepast. Logisch Bezorgen maakt inmiddels deel uit van een keten van belangrijke applicaties binnen PostNL en is ook binnen de directie en organisatie zeer goed geland.’

Durven veranderen

Redelijk revolutionair bij het opnieuw indelen van ons land en het maken van routes, was het afstappen van de zescijferige postcode. Kortekaas: ‘De nieuw ontwikkelde applicatie stelt de routemakers van PostNL in staat om geautomatiseerd grotere gebieden te voorzien van nieuwe bezorgwijken.’ ‘Daarin gebeurt en verandert er telkens van alles’, zegt Nick Naus die als business consultant vanuit Geodan betrokken was bij het project. ‘Nieuwe wegen, huizen en bedrijven, maar bijvoorbeeld ook de inzet van nieuwe en duurzamere voertuigen die PostNL gebruikt voor de postbezorging. Die kunnen meer post meenemen, maar hebben ook een andere snelheid.’

“We weten de waar de locaties van de fietsparkeerplekken voor de bezorger zich bevinden, maar ook hoe de sorteermachine de post moet bundelen zodat de bezorger hem makkelijk uit de tas kan pakken”

14.5 meter van straat tot bus

De oplossing voor de routemakers houdt rekening met een veelvoud van variabelen en wordt gevoed door verschillende data. ‘De hoeveelheid post is daarbij de basis voor het maken en berekenen van de route’, aldus Kortekaas. ‘Maar we gebruiken ook data over de afgiftepunten, het type post en de handelingen die een bezorger moet doen tijdens het rondbrengen. En natuurlijk over de kenmerken van de gebouwen en straten in de wijken. Zo weten we waar de brievenbussen van een flat zich bevinden, wat de afstand van de straat tot aan de brievenbus is, maar ook de locaties van de fietsparkeerplekken voor de bezorger.’ Nick Naus: ‘Maar bijvoorbeeld ook hoe de sorteermachine de post moet bundelen zodat de bezorger hem makkelijk uit de tas kan pakken.’

Objectieve berekening

Naast het indelen van de meest optimale route, berekent de applicatie ook de tijd die de bezorger nodig heeft om de route te lopen. ‘Op basis van al onze eigen data en die van Geodan, zijn we in staat om onze wijken en routes nu veel “objectiever” te berekenen. De manier waarop en de regels waarmee we dat doen, zijn voor heel Nederland hetzelfde. Die eenduidigheid is belangrijk winstpunt van het project’, aldus Kortekaas.

En tweede belangrijk onderdeel van Logisch Bezorgen is de applicatie voor het beheer van alle bezorgwijken van PostNL. Kortekaas: ‘Deze is eind vorig jaar ‘live’ gegaan. Door alle belangrijke informatie te visualiseren worden zowel de beheerders van de routes als de bezorgers zelf optimaal ondersteund in hun werk.’ Nick Naus: ‘Mutaties van adressen waar post bezorgd wordt, maar ook de locaties van sorteercentra, de startpunten van bezorgers en afhaallocaties voor pakketten, worden ’s nachts via de beheerapplicatie automatisch verwerkt in de al bestaande bezorgwijken.’ Daarbij heeft de beheerder van bezorgwijken via een user interface de kans om bezorgwijken handmatig bij te werken en bezorgwijken te publiceren naar de software van PostNL.

“De routemaker heeft altijd de mogelijkheid om de laatste 10 procent zelf te tweaken en zo tot de optimale route te komen”

Ruimte om te tweaken

Kortekaas: ‘Data is nooit 100% kloppend of compleet en het systeem doet - op basis van alle input - een suggestie. Er zit enorm veel kennis en ervaring bij onze eigen mensen ‘buiten’. Die kennis en de real time situatie op straat, is nog steeds belangrijk. De routemaker heeft daarom altijd de mogelijkheid om de laatste 10 procent te tweaken en zo tot de optimale route te komen. Hoewel we altijd blijven zoeken naar verbetering en optimalisatie van het bestaande zitten we daar met deze oplossing wel heel dichtbij. Logisch Bezorgen laat zien dat onze gedeelde IT-visie - en de keuze voor een platform als GeodanMaps - de juiste zijn. Dat geeft vertrouwen voor de uitdagingen die ons nog wachten.’