Producten&diensten mobiliteit

PDOK: Wat is het en voor wie?

Stel je voor: een schat aan geo-informatie, toegankelijk voor iedereen. Dat is precies waar PDOK voor staat. Laten we eens kort bekijken wat dit platform inhoudt en voor wie het bedoeld is.

Wat is PDOK?

Al tien jaar lang biedt PDOK, wat staat voor Publieke Dienstverlening Op de Kaart, een onschatbare bron van geo-informatie. Het PDOK wordt beheerd door het Kadaster, in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Het hoofddoel van PDOK is helder: het bevorderen van de toegankelijkheid en beschikbaarheid van geografische gegevens van Nederlandse overheidsinstanties. Het werkt als een centraal punt waar uiteenlopende geo-informatie samenkomt en wordt aangeboden aan diverse gebruikersgroepen, allemaal volgens het FAIR principe:

  • Findable (Vindbaar): Gegevens moeten eenvoudig te vinden zijn, zowel voor mensen als machines, op basis van metadata.
  • Accessible (Toegankelijk): Gegevens moeten voor iedereen toegankelijk zijn, rekening houdend met auteursrechten en andere juridische overwegingen.
  • Interoperable (Uitwisselbaar): Gegevens moeten meestal worden gecombineerd met andere data. Ook moeten de gegevens compatibel zijn met applicaties of workflows. Gegevens moeten daarom worden aangeboden in gestructureerde formaten die begrijpelijk zijn voor machines en computers, volgens internationale standaarden.
  • Reusable (Herbruikbaar): Gegevens moeten goed gedocumenteerd en gestructureerd zijn, zodat ze herbruikbaar zijn voor diverse gebruikersgroepen. Dit omvat het verstrekken van duidelijke licenties en het beperken van technische, juridische of ethische obstakels die hergebruik kunnen belemmeren.

Voor wie is PDOK bedoeld?

PDOK omarmt een breed scala aan gebruikers en biedt waardevolle diensten voor diverse doelgroepen:

  • Overheidsinstanties: Denk aan gemeenten, provincies, waterschappen en andere overheidsorganisaties die dagelijks vertrouwen op geo-informatie voor beleidsvorming, ruimtelijke ordening en beheer van de openbare ruimte. PDOK voorziet hen van actuele en betrouwbare kaartgegevens die de uitvoering van hun taken effectiever maken.
  • Bedrijven: Ook bedrijven maken gretig gebruik van PDOK om geo-informatie te integreren in hun diensten en producten. Navigatiesystemen, logistieke toepassingen, locatiegebaseerde apps en marktonderzoeks-analyses profiteren van de rijke bron aan gegevens die PDOK biedt, wat innovatie en groei stimuleert.
  • Onderzoekers: Voor wetenschappers en onderzoekers die met geo-informatie werken, fungeert PDOK als een waardevolle en betrouwbare informatiebron. Met gegevens over demografie, geografie, bodemgesteldheid en meer, kunnen onderzoekers hun studies en analyses verrijken, wat de innovatie en kennisontwikkeling in diverse vakgebieden stimuleert.
  • Burgers: PDOK is er niet alleen voor professionals maar ook voor nieuwsgierige burgers die interesse hebben in geo-informatie. Of je nu actuele kaartinformatie wilt opzoeken of gewoon je eigen buurt wilt verkennen, PDOK vergroot het bewustzijn en de betrokkenheid van burgers bij hun leefomgeving.

Hoe maakt PDOK gebruik van open standaarden?

PDOK houdt de vinger aan de pols van verschillende open standaarden, zoals die van OGC, W3C en INSPIRE. Standaarden evolueren en PDOK groeit mee. Denk bijvoorbeeld aan het steeds vaker gebruikmaken van nieuwe OGC API-standaarden. Deze API-standaarden zijn ontwikkeld om geo-informatie gemakkelijker toepasbaar te maken en een bredere gebruikersgroep aan te spreken. Deze open standaarden bevorderen de toegankelijkheid en vergroten het gebruiksgemak in diverse systemen en applicaties.

Geodan en PDOK

Bij de doorontwikkeling van PDOK levert Geodan door middel van de inzet van diverse consultants een waardevolle bijdrage. Daarnaast maakt Geodan actief gebruik van de data van PDOK om slimme locatiegebonden diensten en oplossingen te leveren aan verschillende sectoren. Geodan integreert de geografische gegevens en kaarten van PDOK in haar eigen modellen en algoritmes, wat leidt tot innovatieve software en applicaties die de wereld om ons heen verbeteren.

De toekomst van een Digital Twin in Nederland

PDOK is een waardevol platform dat geo-informatie toegankelijk maakt voor een breed scala aan gebruikers, waaronder overheidsinstanties, bedrijven, onderzoekers en nieuwsgierige burgers. Met een schat aan diensten en datasets is PDOK een onmisbare bron voor iedereen die met geo-informatie in Nederland werkt.

Annita Vijverberg

Meer weten?

Annita Vijverberg

Neem gerust contact met ons op. Annita Vijverberg is onze expert op dit gebied.

Mail mij