Digital Twin Bomen Bovenaf

Drukte in de ondiepe ondergrond

Benieuwd hoe dik de kluwen van kabels, leidingen, riolering en boomwortels onder de grond is? Een Digital Twin maakt voor het aanleggen van nieuwe infrastructuur snel zichtbaar waar nog ruimte is onder de grond en waar het risico op faalkosten groter is. Dit geeft waardevolle inzichten bij het plannen van herstructurering in de overvolle ondergrond. 

Ongekende opgaven

Klimaataanpak, de enorme bouwopgave en het toekomstklaar maken van onze infrastructuur brengen ongekende stedenbouwkundige opgaven met zich mee. Hittestress, regenwaterafvoer en de energietransitie vragen om innovatieve oplossingen: bijvoorbeeld de aanleg van nieuw groen, wadi’s of gebruik van restwarmte via warmtenetten.

Integrale aanpak nodig

Deze complexe ruimtelijke vraagstukken leggen stuk voor stuk beslag op dezelfde beperkte ruimte in ons land. Deze vraagstukken vragen daarom om een andere manier van denken en werken waarin de ondergrond in steeds grotere mate bepaalt hoe we de bovengrond inrichten en ontwikkelen.


Voor een optimale en duurzame inrichting van boven- en ondergrond is een integrale aanpak noodzakelijk. Een aanpak waarin 3D technologie belangrijk en specifiek inzicht biedt en een digital twin de ruimtelijke dimensies onder én boven de grond samenbrengt.

Waar is nog ruimte vrij?

Een digital twin van de ondergrond met daarin informatie uit de Basisregistratie Ondergrond en data over bomen is erg geschikt voor de aanleg van warmtenetten. De 3D-visualisatie in de digital twin helpt op de informatie beter te begrijpen.

Digital Twin Bomen Onderaf (1)

In de digital twin wordt de wortelzone van bomen met schijven weergegeven (donkergroen). Zo is goed te zien is hoe ver de wortels zich uitstrekken in de buurt van gebouwen, bestaande kabels en leidingen en riool (blauw) en de aan te leggen warmteleiding (zeegroen - in de afbeelding bovenaan de pagina).

Wist je dat...

  • De meeste kabels, leidingen en riolering zich in de bovenste 2 meter van de ondergrond bevindt?
  • Volwassen bomen wortels hebben tot wel 2,5 meter diep? De grootte en vorm van de wortelzone hangt af van de soort en vooral de ouderdom van de boom.

Kijkje van onderaf

In de digital twin kun je in en uitzoomen op een locatie en de situatie van alle kanten bekijken. Ook vanuit de ondergrond. Zo is goed te zien wat er al in de grond ligt aan infrastructuur en boomwortels. De bebouwing boven de grond is ook te zien, zodat je goed kunt oriënteren op de situatie. Hieronder zie je een screenshot uit de digital twin van de gemeente Amsterdam.

Victor van Katwijk

Meer weten over de Digital Twin?

Victor van Katwijk

Neem gerust contact met ons op.
Victor van Katwijk is onze expert op dit gebied.

Mail mij