case - Calamiteiten energienetten

Een veilige en betrouwbare energievoorziening

Bij problemen met gas- en elektriciteitsnetten is direct handelen cruciaal. Dankzij Geodans crisismanagementsysteem zijn alle betrokken medewerkers bij netbeheerder Alliander direct op de hoogte van de relevante actuele informatie. Daarmee krijgen ze de situatie samen sneller onder controle.

Crisis efficiënt en snel afhandelen

Stel dat een graafmachine een gasleiding raakt, waardoor er water in loopt. Of een hele wijk komt zonder stroom te zitten, doordat er een middenstation uitvalt. In zulke crisissituaties zorgt een netbeheerder als Alliander dat alles zo snel mogelijk weer werkt en de klant goed geïnformeerd is over de situatie. Daarom koos de crisisorganisatie van het bedrijf voor netcentrisch werken: beschikbare informatie direct delen met alle betrokkenen, zodat iedereen continu hetzelfde actuele plaatje heeft: de common operational picture. Deze methodiek vulde Alliander zelf in met draaiboeken en communicatie via e-mail en WhatsApp. Om de communicatieve ondersteuning structureler te maken, vroeg het bedrijf Geodan om een systematische oplossing.

 

 

Doordat alle betrokkenen continu over de relevante actuele informatie beschikken, kunnen zij snel de juiste beslissingen nemen

Oplossing

Precies de juiste informatie voor iedereen

Ons crisismanagementsysteem biedt alles wat Alliander nodig heeft. Via het systeem delen alle betrokkenen – van binnen en buiten de organisatie – de benodigde informatie. Die wordt in beeld gebracht op kaarten en aangevuld met tekstuele gegevens. Alliander heeft een eigen interface voor het systeem die ze makkelijk zelf inrichten. Zo kunnen de beheerders afhankelijk van het scenario instellen welke informatie beschikbaar moet zijn. Denk bijvoorbeeld aan lijsten met contactgegevens en tabellen met acties, maar ook aan bepaalde lagen die al dan niet over de kaart liggen, zoals klanten voor gas of juist elektriciteit.

Resultaat

Efficiënter samenwerken

Alle betrokkenen beschikken nu continu over de relevante actuele informatie. Zo kunnen zij snel de juiste beslissingen nemen, taken uitzetten en acties invullen. Dat scheelt tijd in de golden hour: het eerste uur na het incident, waarin elke minuut telt. Ook communicatie tussen het kernteam en ondersteunende teams op afstand is geen probleem, aangezien het crisismanagementsysteem als webapplicatie overal veilig toegankelijk is via internet. Daardoor werken betrokkenen efficiënter samen aan een adequate oplossing. Bovendien kunnen ze de gegevens uit het systeem makkelijk gebruiken om de klant te informeren.