Hhnk

Digital Twin voor de Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK)

Het verbeteren van de waterveiligheid en met name het verminderen van overstromingsrisico's is van groot maatschappelijk belang in Nederland. Hierin is een waterkering onmisbaar. Een Digital Twin biedt inzicht in de stabiliteit van waterkeringen en heeft als bijkomend doel om het onderhoud ervan efficiënter en datagedreven te maken. Geodan is onder andere verantwoordelijk voor de technische uitvoering van het Digital Twin project voor HHNK. Meer weten? Lees dan snel meer hoe Geodan jou verder kan helpen.

Maatschappelijke uitdagingen

In Nederland is het van groot maatschappelijk belang om de waterveiligheid te vergroten , met name om het risico op overstromingen te verminderen. Dit wordt alleen maar dringender vanwege de stijgende zeespiegel en de steeds extremere weersomstandigheden. Als Nederland moeten we ons hier adequaat op voorbereiden. Een mogelijke aanpak omvat het optimaliseren van onze waterkeringen en dijken door gebruik te maken van datagedreven methoden. Want deze aanpak stelt ons in staat om met precisie te anticiperen op veranderende omstandigheden.

Impact van ondergrondse data

De Basisregistratie Ondergrond (BRO) stelt een enorme hoeveelheid ondergrondse gegevens beschikbaar, waardoor de mogelijkheid ontstaat om de ondergrond op een passende manier te digitaliseren voor het gebruik van een Digital Twin. Zeker bij Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is dit van belang omdat de eigenschappen van de ondergrond direct van invloed zijn op de stabiliteit van waterkeringen en dijken. Zo zijn scheuren en verzakkingen vaak direct gerelateerd aan de lokale ondergrond. Kortom, ondergrondse gegevens spelen een cruciale rol bij het begrijpen en voorspellen van de stabiliteit van dijken en waterkeringen.

Victor van Katwijk

Meer weten over de Digital Twin?

Victor van Katwijk

Neem gerust contact met ons op.
Victor van Katwijk is onze expert op dit gebied.

Mail mij

Een Digital Twin biedt inzicht in de stabiliteit van waterkeringen en heeft als bijkomend doel om het onderhoud ervan efficiënter en datagedreven te maken.

Digital Twin voor de HHNK

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) heeft een case opgezet die zich richt op de Purmerringdijk. Bij deze dijk zijn de laatste jaren talloze verzakkingen en scheuren geconstateerd. De belangrijkste oorzaak hiervan waren problemen in de ondergrond. Een grondig inzicht in de ondergrond, verkregen met behulp van een Digital Twin, draagt aanzienlijk bij aan het nauwkeurig voorspellen van welke delen van de dijk het meest vatbaar zijn voor problemen zoals verzakkingen en scheuren. Hierdoor kunnen gerichte maatregelen worden genomen.

Zo’n Digital Twin biedt een digitale kopie van de waterkering en de omgeving en zorgt ervoor dat de data overzichtelijk blijft. Uiteindelijk helpt een Digital Twin beter inzicht te krijgen in de stabiliteit van waterkeringen en de inspectie en onderhoud ervan efficiënter en datagedreven te maken.

In de Digital Twin wordt het draagvermogen van de ondergrond in beeld gebracht. Dit wordt gevisualiseerd door de onderstaande donkerblauwe staven. Het draagvermogen hangt af van bijvoorbeeld het type ondergrond. Grofkorrelige grondsoorten als zand en gravel hebben bijvoorbeeld een groter draagvermogen dan klei of veen.

Hhnk Digital Twin

Rol van Geodan

Geodan is binnen het project verantwoordelijk voor de visualisatie van de data en modellen. Er is hiervoor een viewer ontwikkeld waarin de relevante gegevens kunnen worden samengebracht. Vanuit Geodan zijn hiervoor de elementen ontwikkeld die zorgen voor de visualisatie van de ondergrond- en gedragsmodellen van en rondom de dijk. 

Ontdek de Digital Twin! Interesse in een demo of wil je meer weten over de meerwaarde van een Digital Twin? Neem contact op!

Victor van Katwijk

Meer weten over de Digital Twin?

Victor van Katwijk

Neem gerust contact met ons op.
Victor van Katwijk is onze expert op dit gebied.

Mail mij