Moerdijkbrug 3

Digital Twin voor de Moerdijkbrug

De imposante Moerdijkbrug, icon van de Nederlandse infrastructuur, verbindt twee provincies over het Hollandsch Diep. In een tijd waarin de samenleving digitaliseert en de hoeveelheid data steeds groter wordt, komt asset management op de voorgrond. Hierbij speelt Digital Twin een centrale rol. Ontdek snel hoe Geodan bijdraagt aan het datagedreven asset management van de Moerdijkbrug, waarbij efficiëntie, onderhoud en optimalisatie samenkomen.

Hedendaagse uitdagingen

Veel infrastructuur is al enkele decennia geleden gebouwd. Dit betekent dat er steeds meer van deze oude infrastructuur verzwakt is, wat kan leiden tot vervelende gevolgen. Denk bijvoorbeeld ook aan de Moerdijkbrug. Zo opende in 1871 de eerste brug op de Moerdijk. De eerste brug was voor treinen. De tweede brug, voor auto's, werd gebouwd in de jaren dertig. In de jaren vijftig werden beide bruggen vervangen door bredere versies, en in de jaren zeventig gebeurde hetzelfde voor de verkeersbrug. In 2005 werd een derde brug toegevoegd voor de hogesnelheidslijn (HSL-Zuid).

Vanwege de ouderdom van de brug is het een belangrijke prioriteit van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om de huidige infrastructuur te monitoren en op tijd te vervangen en/of onderhouden. Om deze infrastructuur te monitoren wordt er gebruikgemaakt van datagedreven asset management.

Victor van Katwijk

Meer weten over de Digital Twin?

Victor van Katwijk

Neem gerust contact met ons op.
Victor van Katwijk is onze expert op dit gebied.

Mail mij

Digital Twin voor de Moerdijkbrug

De Moerdijkbruggen, die over het Hollandsch Diep in Zuid-Holland liggen, bevinden zich in een vergevorderde staat van ouderdom en worden daarom nauwlettend gemonitord door Rijkswaterstaat (RWS). Hierbij wordt steeds meer nadruk gelegd op datagedreven assetmanagement. Zo zijn er sensoren geïnstalleerd die voortdurend metingen uitvoeren om inzicht te verschaffen in de belasting van de brug. Deze gegevens worden uiteindelijk gevisualiseerd in een Digital Twin. Aan de hand van modellen kunnen ook voorspellingen worden gedaan over wanneer en waar scheuren kunnen ontstaan in deze brug. Dit stelt beheerders uiteindelijk in staat om preventieve maatregelen te nemen om deze problemen te verhelpen en te voorkomen. Zie hieronder een voorbeeld van de visualisatie van de Moerdijkbrug. 

Digital Twin Moerdijkbrug

Datagedreven Asset Management

Data kan steeds meer worden beschouwd als de brandstof voor de bedrijfsvoering, en dat geldt ook voor datagedreven asset management. Deze aanpak biedt verschillende voordelen. Het stelt ons in staat om meer nadruk te leggen op 'just in time' onderhoud, wat betekent dat het onderhoud niet te vroeg en niet te laat plaatsvindt. Dit resulteert direct in verbeterde veiligheid en lagere kosten. Bovendien kan datagedreven asset management systemen beheerders in staat stellen om problemen zoals storingen of defecten aan bijvoorbeeld constructies te voorspellen voordat ze zich voordoen, zodat preventieve maatregelen kunnen worden genomen. Om deze mogelijkheden in kaart te brengen, is een Digital Twin van cruciaal belang.

Data kan steeds meer worden beschouwd als de brandstof voor de bedrijfsvoering, en dat geldt ook voor datagedreven asset management.

Rol van Geodan

In dit project draagt Geodan de verantwoordelijkheid voor de technische uitvoering en implementatie van gegevens in een 3D-omgeving. Er is bijvoorbeeld een toepassing ontwikkeld die gegevens zoals 3D-objecten, kaartlagen en puntenwolken gelijktijdig weergeeft in een 3D-omgeving. De inzichten die hieruit voortkomen, bieden een zeer gedetailleerde basis voor de visualisatie van gegevens. Dit hebben wij bijvoorbeeld gedemonstreerd in de Moerdijkbruggen.

Wil je een inkijkje in dit Digital Twin project? Neem contact met ons op en wij nemen je graag mee in de wereld van Digital Twin.

Victor van Katwijk

Meer weten over de Digital Twin?

Victor van Katwijk

Neem gerust contact met ons op.
Victor van Katwijk is onze expert op dit gebied.

Mail mij