case - CROW analyse OV-haltes

Haltes analyseren voor een beter ov

Met uitgebreide analyses bracht Geodan de bereikbaarheid van alle Nederlandse ov-haltes in kaart. Daarmee krijgen ov-dienstverleners handvatten om het openbaar vervoer beter te laten aansluiten op de vraag vanuit de markt.

Ov-haltes analyseren

Om het openbaar vervoer zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de marktvraag, is het belangrijk om te weten hoe bereikbaar de bestaande haltes zijn. Hoeveel mensen wonen of werken in de buurt van zo’n halte? Hoe lang doen zij erover om bij die halte te komen? Kenniscentrum CROW adviseert ov-dienstverleners en vroeg Geodan om alle 49.000 ov-haltes in Nederland te analyseren.

 

De oplossing

Nauwkeurig netwerk

CROW weet hoe lang mensen maximaal willen reizen naar een halte – met de auto, op de fiets en lopend. Op basis daarvan berekende Geodan voor elke halte het verzorgingsgebied: de omgeving die binnen die reistijd te bereiken is. Daarvoor gebruikten we ons eigen nauwkeurige voetganger-, fiets- en autonetwerk. Vervolgens bepaalden we voor elke halte hoeveel mensen binnen het verzorgingsgebied wonen en werken. Zo wordt snel duidelijk hoe zinvol de haltes zijn. Met een viewer maakt Geodan dit inzichtelijk op een kaart. Daarnaast vergelijken we de daadwerkelijke reistijd met de hemelsbrede afstand die binnen die tijd bereikt zou kunnen worden binnen een verzorgingsgebied. Hoe kleiner het verschil, hoe minder barrières de infrastructuur in dat gebied kent.

Het resultaat

Beslissen met data

CROW integreerde de door Geodan geleverde data en viewer in hun Dashboard Deur tot Deur. Daarmee monitoren ze de kwaliteit van de ov-keten. Belanghebbende partijen gebruiken deze informatie voor optimalisatie van het openbaar vervoer. Bijvoorbeeld door overbodige haltes op te heffen, een barrière in de infrastructuur weg te nemen of de halte te verplaatsen. Inmiddels werkt Geodan aan een update van de analyses. Daarnaast zijn er ideeën om gegevens toe te voegen over de wachttijd en de frequentie waarmee trein, bus en tram bij de haltes stoppen. Zo wordt nog beter zichtbaar hoe goed een halte een bepaald gebied ontsluit.

 

 

 

Dienstverleners kunnen de resultaten gebruiken om het openbaar vervoer te verbeteren