case - sterke Lekdijk

Nog beter beschermd tegen overstromingen

De Lekdijk tussen Amerongen en Schoonhoven wordt met het oog op de toekomst versterkt. Maar de schop gaat pas de grond in als er genoeg bekend is over de ondergrond. Geodan brengt alle data hierover in kaart. En geeft de versterking een stevig fundament.

Wirwar van bodemgegevens

De Lekdijk beschermt een groot deel van de Randstad tegen overstromingen. Om te zorgen dat dit zo blijft, wordt de dijk tussen Amerongen en Schoonhoven versterkt. De benodigde werkzaamheden hangen sterk af van de samenstelling van de ondergrond. Verschillende grondsoorten – zoals klei, zand en veen – hebben namelijk verschillende sterktes en laten in meer of mindere mate water door. Daarom is het belangrijk om één samenhangend beeld van de ondergrond te krijgen. Maar hoe?

De oplossing

De ondergrond in beeld

Geodan ontsluit alle ondergrondgegevens uit de Basisregistratie Ondergrond. En maakt ze beter inzichtelijk door ze in 3D te visualiseren. Dat maakt het mogelijk om het ontwerp van de dijk optimaal af te stemmen op de samenstelling en eigenschappen van de ondergrond. Zo ontstaat een betrouwbaar risicoprofiel van de dijk: een prima basis voor onderbouwde maatregelen voor de versterking.

Het resultaat

Een Digital Twin van de dijk

Doordat Geodan de gegevens uit de Basisregistratie Ondergrond ontsluit, worden de kansen, risico’s en opgaven van de ondergrond beter inzichtelijk. Niet alleen tijdens de verkennings-, plan- en realisatiefase van de renovatie van de Lekdijk, maar ook daarna. Want met data kun je dijken continu doorgronden.