case - Enecowarmte risico graafschade

Schade aan warmteleidingen voorkomen

Graafschades aan warmteleidingen zorgen voor onderbrekingen in de warmtelevering én voor grote financiële schadeposten. Met de KLIC-toezichtapplicatie kan Eneco Warmte inschatten waar het risico op graafschade het grootst is. Bovendien helpt de tool om passende maatregelen te treffen en daarover te communiceren.

Graafschade voorkomen

Met zijn warmtenet voorziet Eneco Warmte 160.000 huishoudens en bedrijven in de regio’s Rotterdam, Utrecht en Den Haag van duurzame warmte. Zo wordt warmte die vrijkomt bij de afvalverbranding van Afvalverwerking Rijnmond gebruikt als stadsverwarming. Door leidingen van soms wel 80 cm dik, stroomt kokend water om die warmte te vervoeren. Eneco wil er alles aan doen om te voorkomen dat deze leidingen bij graafwerkzaamheden beschadigd raken. Daarom vroegen ze Geodan om een systeem te ontwikkelen dat inschat waar het risico op graafschade het grootst is. Maar ook vaste werkprocessen aanbiedt om toezicht te houden op de graafwerkzaamheden.

 

Oplossing

Risico’s berekenen

Grondroerders zijn wettelijk verplicht om graafwerkzaamheden aan te kondigen met zogeheten Klic-meldingen. Jaarlijks komen er 15.000 van zulke meldingen binnen over werkzaamheden in de buurt van de leidingen van Eneco Warmte. Geodan bedacht een algoritme dat automatisch bepaalt welke van deze werkzaamheden het grootste risico op graafschade met zich meebrengen. Daarvoor vermenigvuldigt ons systeem de kans op graafschade met het mogelijke effect van die schade. Andere relevante factoren zijn het type werkzaamheden en de diameter, de leeftijd en het materiaal van de betreffende leiding.

case - Graafwerkzaamheden Eneco warmte

Zo zie je in één oogopslag welke meldingen een hoog risicoprofiel hebben

Resultaat

Beter samenwerken

Dankzij de KLIC-toezichtapplicatie zien medewerkers van Eneco Warmte in één oogopslag welke meldingen een hoog risicoprofiel hebben. Bovendien krijgen ze afhankelijk van het vastgestelde risicoprofiel een overzicht van de processtappen die ze vervolgens moeten doorlopen. Ondernomen acties, zoals contact met de grondroerder, worden vastgelegd in het systeem. Zo is duidelijk wat collega’s al gedaan hebben en ontstaat direct een juridisch dossier voor eventuele claims. Bovendien geeft het systeem inzicht in de werkverdeling, waardoor taken veel efficiënter te verdelen zijn. Kortom: een verbetering op allerlei fronten.