case - Visualisatie Arena 2d.jpg

Heldere blik op de weg met realtime data

Bij grote evenementen trekt de Johan Cruijff ArenA tienduizenden bezoekers. En ook de nabijgelegen concertzalen zorgen vaak voor flink wat drukte. Hoe leid je al dat verkeer in goede banen? Dat begint bij monitoren. Realtime informatie over de situatie op de weg helpt daarbij.

Inzicht in bezoekersstromen

Op piekmomenten is het een drukte van belang rondom de Johan Cruijff ArenA. Enorme aantallen mensen trekken er dan op uit om naar een voetbalwedstrijd of concert van hun favoriete artiest te gaan. Grote kans dat er files ontstaan, waardoor mensen te laat aankomen of lang moeten wachten totdat ze weer naar huis kunnen. Om dat te voorkomen, is continu inzicht in alle bezoekersstromen belangrijk.

De oplossing

Actueel beeld van de situatie op de weg

Tijdens drukbezochte evenementen komen verschillende partijen – waaronder wegbeheerders, de politie, parkeerexploitanten en ArenA-medewerkers – bijeen in het Operationeel Mobiliteitscentrum, een control room waar ze de verkeerssituatie samen nauwlettend in de gaten houden.

Geodan helpt daarbij door alle relevante verkeersgegevens in realtime te verzamelen en visualiseren op een interactief scherm. Via een open-sensorplatform kunnen al deze data met elkaar in verband worden gebracht. Zo laten de gegevens van de Nationale Databank Wegverkeersgegevens zien waar het verkeer vastloopt en of dat – net als bij eerdere, soortgelijke situaties – voor problemen kan zorgen. In dat geval kan het Operationeel Mobiliteitscentrum in goed overleg besluiten om een extra rijstrook open te stellen. Ook wordt bijvoorbeeld duidelijk welke parkeergarages als eerste vol zijn. Weggebruikers kunnen dan via matrixborden worden omgeleid naar locaties waar nog wel plek is. Via camerabeelden kun je vervolgens achterhalen wat het effect is van zo’n maatregel.

Via machine learning – waarbij er automatisch nieuwe patronen in de data worden ontdekt – is het ook mogelijk om toekomstige verkeerssituaties te voorspellen. Handig, want vaak is er pas echt iets aan de hand als de toestand op de weg afwijkt van bekende scenario’s.

Het resultaat

Snel samen schakelen

Doordat alle partijen in het Operationeel Mobiliteitscentrum op hetzelfde moment over dezelfde actuele verkeersinformatie beschikken, ontstaat een gezamenlijk beeld van de drukte op de weg. Hierdoor kunnen ze hun maatregelen beter op elkaar afstemmen. En hebben weggebruikers minder hinder.

Via machine learning is het mogelijk om toekomstige verkeerssituaties te voorspellen

System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
  at ASP._Page_Views_Widgets_WidgetHighlight_cshtml.Execute() in C:\home\site\wwwroot\Views\Widgets\WidgetHighlight.cshtml:line 10
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Web.Mvc.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at Our.Umbraco.DocTypeGridEditor.Web.Extensions.HtmlHelperExtensions.RenderDocTypeGridEditorItem(HtmlHelper helper, IPublishedElement content, String editorAlias, String viewPath, String previewViewPath, Boolean isPreview)
  at ASP._Page_app_plugins_doctypegrideditor_render_DocTypeGridEditor_cshtml.Execute() in C:\home\site\wwwroot\app_plugins\doctypegrideditor\render\DocTypeGridEditor.cshtml:line 28
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Web.Mvc.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at ASP._Page_Views_Partials_Grid_Nexwork_Base_cshtml.Execute() in C:\home\site\wwwroot\Views\Partials\Grid\Nexwork\Base.cshtml:line 21