case - Kadaster fysieke leefomgeving

Alle regels voor de fysieke leefomgeving centraal ontsloten

Snel online opzoeken of je ergens een dakkapel mag plaatsen of een evenement mag organiseren? Het kan straks dankzij de Omgevingswet. De database Ozon gaat daar een belangrijke rol bij spelen. Het Kadaster gaf Geodan de opdracht om mee te werken aan de opbouw van deze database vol omgevingsinformatie.

De klantvraag

Orde in de chaos

Wil je een huis laten bouwen, of zelfs maar een dakkapel wil plaatsen, dan kom je al snel uit op ruimtelijkeplannen.nl. De website die alle bestemmings- en andere ruimtelijke plannen digitaal ontsluit. En dat zijn er nogal wat. Bovendien bevat de website maar een deel van de juridische eisen waaraan je moet voldoen. Want naast die plannen is er nog veel meer regelgeving voor de fysieke leefomgeving. Bijvoorbeeld in de Algemene Plaatselijke Verordeningen (APV's) van gemeenten, of in de Keur en Algemene Regels van het Waterschap. En die regelgeving kun je meestal niet (digitaal) raadplegen. Een simpele vraag als ‘mag ik een schuurtje bouwen in mijn achtertuin?’ is daardoor niet eenvoudig en eenduidig te beantwoorden.

De aanstaande Omgevingswet brengt hierin verandering door het aantal regels te verminderen en de overgebleven regels beter vindbaar te maken. Zo komt er per bestuurslaag één type besluit waarin we de regels voor de fysieke leefomgeving vastleggen:

  • de algemene maatregel van bestuur (AMvB's) voor het Rijk
  • de Omgevingsverordening voor de Provincie
  • de Waterschapsverordening voor het Waterschap
  • het Omgevingsplan voor de gemeente.

Al deze besluiten kunnen dan digitaal worden ingezien. Een flinke verbetering.

 

Peter van den Pol

Meer weten?

Peter van den Pol (portret)

Neem gerust contact met ons op.
Peter van den Pol is onze expert op dit gebied.

Mail mij

Met één klik op de kaart zien welke regels er gelden

De oplossing

Complexe uitdagingen, simpele oplossingen

Het ministerie van BZK wil iedereen op een laagdrempelige manier inzicht geven in de regels die op een bepaalde plek gelden. Om dat mogelijk te maken vroeg het ministerie het kadaster om Ozon te bouwen . Een database die laat zien welke regels op een bepaalde plek gelden.

Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) is de ICT-motor die dit mogelijk gaat maken. Het DSO ondersteunt bijvoorbeeld overheden in de digitale keten ‘van plan tot publicatie’ en initiatiefnemers in de keten ‘van idee tot afhandeling’. Een belangrijke component in deze samenhangende ketens van het DSO is de Objectgerichte Ontsluiting van Omgevingsbesluiten. Deze komen samen in Ozon. Vanuit Ozon wordt alle informatie uit omgevingsbesluiten (zoals bijvoorbeeld omgevingsplannen, waterschapsverordeningen, omgevingsverordeningen) digitaal ontsloten. Zodat met één klik op de kaart kan worden achterhaald welke regels er op een bepaalde plek gelden. Geodan loopt hierop vooruit met de Vergunningchecker die werkt vanuit dezelfde principes als het DSO.

 

 

 

Het resultaat

Altijd actueel

Deze enorme hoeveelheid gegevens samenvoegen en digitaal beschikbaar stellen, is een complexe uitdaging. Daarom heeft het Kadaster voor de bouw de expertise ingehuurd bij Geodan. Wij leveren softwareontwikkelaars en een informatieanalist. Zij maken het mogelijk dat straks iedereen toegang heeft tot de informatie die is opgeslagen in Ozon: de originele, actuele wet- en regelgeving die in een gemeente geldt. In de praktijk zullen dus vooral professionals die thuis zijn in juridisch jargon de database gebruiken: van juridisch onderlegde burgers en aannemers tot wizzkids met ideeën voor applicaties.