Klimaateffectatlas_beeld

Echt aan de slag met klimaatadaptatie

Ons klimaat verandert snel. En hier moeten we ons op voorbereiden. Mondiaal en nationaal, maar ook lokaal. Welke gebieden dreigen onder te lopen bij hevige regen? Waar zijn funderingen kwetsbaar bij langdurige droogte? En hoe groot is de kans op een natuurbrand in deze regio? Uitdagingen die vragen om adequate antwoorden. De vernieuwde Klimaateffectatlas zoomt in en geeft inzicht in de kwetsbaarheid door klimaatverandering. En, belangrijker nog, helpt bij het vinden van kansen en oplossingen. 

Klimaatadaptatie is een van de topprioriteiten voor Nederland. Vanuit het Deltaprogramma werken de verschillende overheidsniveaus aan de grote taak Nederland voor te bereiden op weersextremen als overstromingen, hevige neerslag, hittegolven en droge periodes. Maar naast deze coördinerende en stimulerende overheid, kan iedereen Nederland helpen klimaatbestendig te maken: burgers, bedrijven en andere initiatiefnemers. 

Peter van den Pol

Meer weten?

Peter van den Pol

Neem gerust contact met ons op 
Peter van den Pol is onze expert op dit gebied

Contact

Met vereende krachten

Maar hoe kom je van talrijke initiatieven naar een breed gedragen en succesvol beleid dat over de eigen grenzen heen kijkt? Dat lukt alleen door kennis te delen en samen inzichten te verkrijgen. Climate Adaptation Services (CAS), ontstaan vanuit verschillende klimaat-onderzoeksprogramma’s, is een team waar kennis en ervaringen over klimaatadaptatie worden gebundeld. In opdracht van het ministerie van IenW, vroeg CAS Geodan mee te werken aan een verbeterde versie van de Klimaateffectatlas. Met als uiteindelijke doel: zo veel mogelijk betrouwbare informatie over klimaatverandering beschikbaar stellen en toegankelijk maken, voor een brede groep gebruikers. Want naast overheden zijn er ook steeds meer bedrijven geïnteresseerd in deze informatie. Zo kan er gezamenlijk de schouders worden gezet onder die grote klimaatopdracht. 

De viewer in de atlas is veel completer én gebruiksvriendelijker. En met de componenten uit Geodanmaps houden we zelf altijd controle over opmaak en content.

Arjen Koekoek, CAS

Klimaateffectatlas Huidig Tropdagen

Aantal tropische dagen in 2021

Klimaateffectatlas 2050 Tropdagen

Aantal tropische dagen in 2050

De oplossing 

Meer kaarten, kaartverhalen en een verbeterde viewer

Met de Klimaateffectatlas wordt duidelijk hoe kwetsbaar specifieke gebieden zijn voor wateroverlast, droogte, hitte en overstroming. Het geeft een eerste indruk welke gevolgen er zijn, voor nu én in de toekomst. Met meer dan 100 kaarten en een viewer waarin verschillende kaartlagen kunnen worden gecombineerd, geeft de Klimaateffectatlas inzicht in wat hitte, droogte, wateroverlast en overstromingen voor een specifiek gebied betekent. De update bevat veel meer informatie en kaartverhalen. En door de verbeterde vindbaarheid kan de gebruiker er snel mee aan de slag. Van een kaart met het aantal tropische dagen tot gedetailleerde hittekaarten met gevoelstemperatuur op lokaal niveau. En hoe de bodemdaling, natuurbrandgevoeligheid of gevoelstemperatuur er in 2050 uit kan zien, wordt met behulp van een hoog en een laag scenario inzichtelijk gemaakt.

 

 

Samen met verschillende kennisinstellingen, een gebruikersgroep en Climate Adaptation Services (CAS) werkte Geodan aan de vernieuwde Klimaateffectatlas. Naast het moderniseren van de viewer, was de opdracht om de effectatlas breed inzetbaar te maken. Zodat gemeentelijke instanties, maar ook bijvoorbeeld projectontwikkelaars of burgers hun weg kunnen vinden naar de juiste informatie. Verschillende generieke componenten uit het cloudplatform Geodanmaps zijn gebruikt bij de ontwikkeling van de kaartviewer. Dit maakt de atlas voor CAS eenvoudig in beheer en gebruik. Door intensief samen te werken met een gebruikersgroep is de viewer nog completer en gebruiksvriendelijker geworden. En staat het nieuwe design volledig in het teken van een optimale gebruikerservaring. 

Het resultaat

Hulp bij klimaatadaptatie

‘Met behulp van de atlas wordt informatie over klimaatverandering in een ruimtelijke context weergegeven’, zegt Arjen Koekoek, adviseur bij CAS. ‘Lokale overheden kunnen de tool eenvoudig inzetten voor bijvoorbeeld de klimaatstresstest. Maar de hoogkwalitatieve kaarten en kaartverhalen en scenario’s geven ook belangrijke input bij beleidsvoorbereidingen in de aanleg van bijvoorbeeld stedelijke groenvoorziening of herinrichting van het buitengebied.’ Zo helpt de effectatlas regionale en lokale overheden bij het klimaatbestendig maken van de regio. Maar ook burgers, bedrijven of andere initiatiefnemers, als zij zelf met klimaatadaptatie aan de slag willen. 

De atlas wordt vooral gebruikt als basis voor klimaatadaptatiemaatregelen. Koekoek: 'Maar de kaart biedt ook belangrijke aanknopingspunten voor andere grote landelijke opgaven, zoals die van de woningbouw en de energietransitie. Een waardevolle tool dus voor een toekomstbestendig Nederland!'