case - Kindergarden

De beste plek voor een nieuw kinderdagverblijf

Kinderopvangorganisatie Kindergarden breidt uit en is daarom regelmatig op zoek naar geschikte nieuwe locaties voor kinderdagverblijven. Geodan helpt door in kaart te brengen waar de doelgroep woont en waar de concurrentie zit. Zo kan de organisatie gericht werken aan verdere groei.

Geschikte panden zoeken

Kindergarden wil zich als kinderopvangorganisatie onderscheiden met hoogstaande kwaliteit op het gebied van zorg en ontwikkeling. Die insteek slaat aan. Ouders schrijven hun kinderen enthousiast in en de organisatie breidt uit. Maar waar in Nederland kunnen ze dan het best zoeken naar panden voor nieuwe dagverblijven? Met die vraag klopte Kindergarden bij Geodan aan.

Oplossing

Doelgroep lokaliseren

Om geschikte gebieden te vinden, stelden we eerst een profiel op van de huidige klanten om de doelgroep te bepalen. Die klanten zijn (aanstaande) ouders van kleine kinderen. Ze wonen veelal in de buurt van bestaande verblijven. Verder hebben we ze gekarakteriseerd op basis van inkomen en opleidingsniveau. Met gegevens van bijvoorbeeld het CBS kunnen we bepalen waar mensen met deze kenmerken wonen. We hebben alle databronnen gecombineerd en Nederland op basis daarvan opgedeeld in zones, die we op basis van data markeren om weer te geven hoeveel mensen met interessante profielkenmerken er wonen. Die zones krijgen een kleur op een schaal van groen naar rood, om de meest kansrijke gebieden te identificeren.

“Dankzij deze tool zijn we niet meer afhankelijk van anderen. We zitten zelf aan de knoppen en kunnen snel schakelen”

Chantalle Paulussen, Kindergarden
Resultaat

Gericht groeien

Via het GeodanMaps-platform krijgt Kindergarden snel in beeld waar de doelgroep woont, waar de eigen vestigingen zijn en waar de concurrentie zit. Nu zoeken Kindergarden-medewerkers gericht binnen geschikte gebieden naar nieuwe locaties voor een kinderdagverblijf. Ze zoomen in op de gebieden en sturen een makelaar op pad om een concreet pand te zoeken met aanvullende criteria – zoals minimale grootte en beschikbaarheid voor de komende jaren. Dat werkt: de organisatie blijft groeien. Ook wordt snel duidelijk of het gezien de locatie interessant is om een andere kinderopvangorganisatie over te nemen. Bovendien zet Kindergarden de tool in voor gerichte marketing en verantwoording naar de Amerikaanse moederorganisatie. De tool is heel gebruiksvriendelijk en wordt regelmatig geüpdatet en uitgebreid, bijvoorbeeld met data voor bso’s.

case - Kindergarden beste plek voor kinderopvang

Via GeodanMaps kan Kindergarden gericht verder groeien met nieuwe kinderdagverblijven.