case - Kwaliteit van de leefomgeving

Atlas Leefomgeving geeft antwoord op al je vragen

Wat kan ik doen om meer groen in de wijk te krijgen? Zijn er al bouwplannen in mijn buurt? En hoe veilig is het daar eigenlijk? Geodan brengt de antwoorden op dit soort vragen samen in de Atlas Leefomgeving, een informatieportaal over de ruimtelijke kwaliteit van Nederland.

Alle informatie onder één dak

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werkt dagelijks aan een leefbaar, bereikbaar en veilig Nederland. Iedereen kan daar een steentje aan bijdragen. Mits je precies weet hoe de zaken ervoor staan in je leefomgeving. Want alleen dan kun je een gedegen plan bedenken om je wijk te vergroenen, de geluidshinder in je straat te verminderen of de luchtkwaliteit in de stad te vergroten.

Voorheen was informatie over de leefomgeving nogal versnipperd aanwezig bij verschillende overheidsorganisaties. En dus lastig te vinden voor burgers, bedrijven of andere initiatiefnemers met goede plannen. Om te zorgen dat zij allemaal hetzelfde handelingsperspectief – dezelfde informatie en kansen – hebben, vroeg het ministerie aan Geodan om alle data op dit gebied op een overzichtelijke, gebruiksvriendelijke en betrouwbare manier beschikbaar te stellen.

De oplossing

Eén portaal, vele bronnen

Geodan brengt de data van verschillende instanties – gemeenten, milieudiensten, provincies, ministeries en kennisinstituten – samen in één landelijk portaal: de Atlas Leefomgeving. Via dit online informatieportaal achterhaal je snel en eenvoudig hoe het is gesteld met de ruimtelijke kwaliteit van elke regio in ons land. Zo zijn alle kaarten voorzien van tekst en uitleg en zijn ze met elkaar te vergelijken en combineren. Hierdoor vind je zeker waarnaar je op zoek bent. En doordat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) de kaarten en bijbehorende informatie in de Atlas continu up-to-date houdt, ben je altijd op de hoogte van de laatste stand van zaken.

Ook niet onbelangrijk: de Atlas Leefomgeving voldoet aan alle richtlijnen voor open data, INSPIRE, de Wet Openbaarheid van

Victor van Katwijk

Meer weten?

Victor van Katwijk

Neem gerust contact met ons op. Victor van Katwijk is onze expert op dit gebied.

Mail mij

Bestuur (WOB) en de Aarhus-wetgeving. En loopt daarmee vooruit op de doelen – transparantie en gebruiksgemak – van de nieuwe Omgevingswet en het bijbehorende Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

 

Het resultaat

Wegwijs in de leefomgeving

Met de Atlas Leefomgeving beschikt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over een flexibel en gemakkelijk te updaten systeem om geïnteresseerde professionals en burgers wegwijs te maken in hun leefomgeving. En mogelijke initiatiefnemers een handelingsperspectief te geven. Want met de Atlas Leefomgeving zien ze precies wat er waar mogelijk is.

Met dit online informatieportaal achterhaal je snel en eenvoudig hoe het is gesteld met de ruimtelijke kwaliteit van elke regio in ons land