case - Aanrijdtijdensysteem Incident Management

Auto’s op tijd bergen

Om filevorming te beperken, moeten beschadigde auto’s na een incident zo snel mogelijk van de weg af. AIM (Aanrijdtijdensysteem Incident Management) monitort hoe lang de werkzaamheden duren en Bergerview brengt de locatie en status van betrokken bergervoertuigen in beeld.

Bergingswerkzaamheden monitoren

Files veroorzaken veel financiële schade. Na een ongeluk moeten beschadigde auto’s daarom zo snel mogelijk van de weg af. De Stichting Incident Management Nederland (SIMN) is verantwoordelijk voor deze bergingswerkzaamheden. Daarvoor gaat de stichting 3-jarige contracten aan met bergingsbedrijven. Het Landelijk Centraal Meldpunt (LCM) – momenteel onder beheer van verzekeringsmaatschappij Allianz – wikkelt de incidenten af. Bergingsbedrijven zijn het verplicht om auto’s binnen een uur na de melding van het LCM af te voeren. De SIMN wil dat controleren en vroeg Geodan om een automatisch monitoringsysteem.

Oplossing

Locatiedata combineren

Om te berekenen of een berger zijn werk op tijd doet, combineert Geodan in een slim algoritme het tijdstip van de handmatig ingevoerde LCM-meldingen met de incidentlocatie en de automatisch doorgestuurde positie en status van bergersvoertuigen. Dat systeem heet AIM: Aanrijdtijdensysteem Incident Management. De bijbehorende toepassing Bergerview maakt op een kaart zichtbaar waar de bergersvoertuigen zich bevinden en of ze bijvoorbeeld stilstaan, rijden of aan het takelen zijn. Bergers kunnen de auto’s van hun eigen organisatie onderweg volgen met een mobiele app. Op kantoor is de bijbehorende webapplicatie handiger. De LCM-alarmcentrale krijgt de bergersvoertuigen van alle bedrijven in beeld en projecteert ze op de muur.

"Bergers kunnen de auto’s van hun maatschappij onderweg volgen met een mobiele app"

Resultaat

Betere informatiepositie

Dankzij AIM en Bergerview kunnen de SIMN en het LCM jaarlijks 100.000 incidenten met 500 bergervoertuigen afhandelen en monitoren. Er zijn ook extra features, bijvoorbeeld om de afhandeling van eerdere incidenten af te spelen en te analyseren. Dankzij regelmatige updates van data als achtergrondkaarten en wegenbestanden blijft het systeem actueel. Met optimalisaties en uitbreidingen wordt de informatiepositie van bergers continu verbeterd. Dat is belangrijk, omdat hun takenpakket groeit.