case - Visualisatie warmtetransitie

Location intelligence wijst de weg bij warmtetransitie

De overheid, woningcorporaties en -eigenaren staan voor een enorme uitdaging: in 2050 moet Nederland volledig van het aardgas af zijn. Dit vraagt om een warmtetransitie in de bebouwde omgeving. Per gebouw moet men maatregelen nemen die de warmtevraag verlagen. Zoals woningen isoleren en overstappen van aardgas naar bijvoorbeeld elektriciteit, geothermie, groen gas of waterstof. Location intelligence helpt met het zichtbaar maken van de verschillende warmtestrategieën. Gemeenten kunnen zo op data gebaseerde keuzes maken.

Weloverwogen keuzes

Eind 2021 moet elke gemeente een Transitievisie Warmte hebben om bovengenoemde doelstellingen te behalen. Deze visie beschrijft wanneer wijken en buurten van het aardgas
afgaan. Voor de gebieden die al in 2030 van het aardgas afgaan moet ook de alternatieve infrastructuur bekend zijn. Maar hoe maak je zo’n warmtevisie; waar begin je? Voor veel
gemeenten is het een lastige opgave. Het Planbureau voor de Leefomgeving ontwikkelde voor alle Nederlandse gemeenten en buurten 6 warmtestrategieën en hun consequenties en berekende die met het Vesta MAIS-model. Op basis van de resultaten kunnen gemeenten nu weloverwogen keuzes maken.

De applicatie draagt sterk bij aan kwalitatief hoogwaardig opgestelde visies, plannen en solide besluitvorming

OPLOSSING

Visualiseren warmtestrategieën

Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft Geodan vervolgens gevraagd de uitkomsten van deze 6 warmtestrategieën te hosten als online dienst. En ze te visualiseren als digitale kaarten in een webapplicatie. In de applicatie kunnen gemeenten de verschillende strategieën met elkaar vergelijken, hun consequenties doorgronden en de achterliggende data downloaden voor eigen gebruik. De applicatie stelt kaarten, data en functionaliteit beschikbaar waarmee gemeenten hun plannen kunnen opstellen, vergelijken en aanpassen.

RESULTAAT

Hoogwaardige plannen, goede besluitvorming

Het opstellen van de Transitievisie Warmte en uitvoeren van warmtetransitieplannen kan ingrijpende gevolgen hebben. Daarom moeten de plannen zorgvuldig, transparant, en objectief worden opgesteld. De webapplicatie die Geodan bouwde, geeft toegang tot wetenschappelijk getoetste data in de vorm van kaarten, tabellen en rapporten. De applicatie draagt zo sterk bij aan kwalitatief hoogwaardig opgestelde visies, plannen en solide besluitvorming.

Ben je werkzaam bij een gemeente en geïnteresseerd in de applicatie? Vraag dan een account aan voor de 'Startanalyse' bij het Expertise Centrum Warmte.