case - Bergerview

Incidenten op provinciale wegen efficiënter afhandelen

Bij incidenten op de provinciale wegen in Noord-Holland bepaalt Geodans incidentmanagementsysteem (IMS) welke weginspecteur het snelst ter plaatse kan zijn. Bovendien helpt het systeem met vaste afhandelscenario’s en communicatie naar alle betrokken partijen, zoals hulpdiensten. Zo verhelpt de provincie incidenten sneller én beter. Daarmee blijven filevorming en overlast beperkt.

Weginspecteurs aansturen

Een deel van de wegen in Noord-Holland valt onder beheer van de provincie. Om vertraging op deze provinciale wegen te beperken, wil Noord-Holland incidenten zo snel mogelijk afhandelen. Daarvoor heeft de provincie weginspecteurs in dienst. Het is alleen lastig te bepalen welke inspecteur het snelst bij een incident kan zijn, omdat de inspecteurs veel onderweg zijn. Daarom zocht de provincie een systeem om dat vraagstuk automatisch en realtime op te lossen.

Oplossing

Slim alarmeren

Het IMS van Geodan bleek de ideale oplossing. Stel dat bij de Noord-Hollandse verkeerscentrale een melding binnenkomt via de meldkamer van 112 of via Rijkswaterstaat. Dan wordt de locatie van het ongeluk ingevoerd in het systeem. De auto’s van de weginspecteurs geven continu door waar ze zijn en wat hun status is. Op basis van die data bepaalt het navigatiesysteem van partner TomTom de reistijd voor elk van de inspecteurs naar de incidentlocatie, daarbij rekening houdend met de verkeerssituatie. Het IMS combineert die reistijd vervolgens met de geschatte tijd die de inspecteurs nog nodig hebben voor hun huidige klus en bepaalt met roosterinformatie welke inspecteurs het incident binnen hun dienst kunnen afhandelen. Zodra de snelste oplossing is vastgesteld, krijgt de betreffende inspecteur automatisch een melding die hij of zij kan bevestigen. Deze bevestiging is direct zichtbaar voor alle andere betrokkenen, zoals meldkamercentralisten en managers. Dat scheelt communicatie en dus tijd.

Resultaat

Sneller en beter proces

Het grootste voordeel van het IMS is automatisering van een anders ingewikkeld proces met veel verschillende partijen en factoren. Bovendien bepaalt het IMS niet alleen wie een incident het snelst kan afhandelen, maar helpt het diegene ook bij dat proces. Afhankelijk van het type incident volgt het systeem een afhandelscenario en leidt de inspecteur door de benodigde stappen. Door de stappen af te vinken, ontstaat meteen een automatische rapportage. Die gebruikt de provincie om weggebruikers te informeren en het incident te evalueren. Zo handelt de provincie Noord-Holland incidenten steeds sneller én beter af.

Het IMS bepaalt niet alleen wie een incident het snelst kan afhandelen, maar helpt diegene ook bij dat proces