Kennis&innovatie Connect020.jpg

Connect020 brengt bewoners in beweging

Ongeveer een derde van de energie die Nederland verbruikt, gaat naar de bebouwde omgeving. Denk aan energie voor verwarming, verlichting en apparaten. Gemeenten zoeken daarom naar manieren om gebouweigenaren en bewoners aan te sporen om hun woning te verduurzamen. De gemeente Amsterdam zet daarin een flinke stap met het project Connect020 – een samenwerking tussen De Twee Snoeken, TransformCity en Geodan.

‘De energietransitie in de bebouwde omgeving kent twee grote uitdagingen’, vertelt Niels Bourgonjen van Geodan. ‘Ten eerste moeten verschillende partijen samenwerken om verduurzamingsconcepten van de grond te krijgen én uit te breiden. Denk aan woningbouwcorporaties, netbeheerders, energieleveranciers en lokale en rijksoverheid. Maar in de praktijk blijken projecten met meer dan drie partijen vaak te stranden vanwege verschillende belangen en agenda’s. En ten tweede moeten bewoners zich bewust worden van hun gedrag en zelf actie ondernemen. Bijvoorbeeld door te investeren in zonnepanelen, aardgas of extra isolatie van hun woning. Vaak kostbare keuzes die direct ingrijpen in hun woon- en leefomgeving.’

Koppeling woon- en beleidsinformatie

In het project Connect020 bundelen architectenbureau De Twee Snoeken, start-up TransformCity en Geodan hun krachten. Niels: ‘De Twee Snoeken levert met het woninginformatiesysteem WoonConnect gedetailleerde wooninformatie van gebouwen en individuele bewoners, terwijl Geodan voorziet in omgevingsinformatie vanuit de beleidswereld. Bijvoorbeeld met GeodanMaps en de PICO-kaartlagen uit de Energietransitie-viewer, met energieverbruiksdata en –modellen’. Door deze verschillende typen data te combineren en visualiseren in gedetailleerde 2- en 3D-kaarten, krijgen alle betrokkenen helder inzicht in de verschillende belangen, mogelijkheden en kosten van een verduurzamingsproject. Niels: ‘TransformCity, dat zich richt op het bouwen van duurzame lokale communities en het creëren van draagvlak rondom gebiedstransformaties, gaat vervolgens de dialoog aan met de betrokkenen. Een gezamenlijke aanpak die de slagingskans van het verduurzamingsproject aanzienlijk vergroot!’

Besparen op de energierekening

Connect020 toonde de bewoners van een aantal huur- en particuliere woningen in Amsterdam Zuidoost hoe hun individuele keuzes zouden doorwerken op hun energierekening. Niels: ‘Van het plaatsen van zonnepanelen, een warmtepomp of isolatie, tot de effecten van korter en minder vaak douchen. De wooncoaches van TransformCity gingen vervolgens in gesprek met de bewoners over de uitkomsten en hun woonwensen. Met als resultaat een sterk toenemende bewustwording en een grotere bereidheid om concrete verduurzamingsstappen te zetten.’ De verkregen inzichten zijn bovendien van grote waarde voor gemeenten en woningbouwcorporaties. Hiermee kunnen zij hun beleid immers (beter) afstemmen op de wensen en behoeften van bewoners, zodat bewoners daadwerkelijk tot actie overgaan.

"Het resultaat? Sterk toenemende bewustwording en bereidheid om concrete verduurzamingsstappen te zetten"

Niels Bourgonjen