Kennis en innovatie Ecocraft

Spelen met de energietransitie

Kinderen spelenderwijs betrekken bij de energietransitie. Dat is het doel van Ecocraft. In een speciale Minecraft-wereld passen jonge deelnemers hun eigen leefomgeving aan met maatregelen op het gebied van duurzaamheid en energieopwekking. Zo ervaren ze de gevolgen van hun verbeteringen en leren ze rekeninghouden met de belangen van verschillende partijen.

 

Digitale kopie van Nederland

Over de hele wereld vermaken talloze kinderen (én volwassenen) zich dagelijks met de virtuele werelden van Minecraft. Met kubusvormige blokjes stampen ze complete fantasiesteden uit de grond. Geodan sluit graag bij deze belevingswereld aan om kinderen bewust te maken van vraagstukken die spelen rond de energietransitie. In samenwerking met de Vrije Universiteit Amsterdam ontwikkelde Geodan een speciale afgesloten Minecraft-wereld voor serious gaming: Ecocraft. Dit is een digitale kopie van Nederland die gebaseerd is op echte data uit allerlei registers. Bijvoorbeeld over het terrein, aanwezige gebouwen en bomen.

Eigen leefomgeving verduurzamen

Dankzij al die data kunnen kinderen in de Ecocraft-wereld aan de slag met toekomstige ontwikkelingen in hun eigen leefomgeving. Zo kunnen ze verschillende ideeën voor duurzaam energiegebruik ontdekken. Ze leggen daken vol met zonnepanelen, vervangen enkel door dubbel glas of zetten een windmolen in hun achtertuin. Dankzij alle data die we hebben in ons Minecraft-Nederland én over het effect van maatregelen, is Ecocraft superrealistisch. Huizen hebben bijvoorbeeld energielabels en bij een windmolen krijg je te zien wat hij kost en hoeveel energie hij oplevert. Maar je ziet ook welk gebied eromheen last krijgt van geluidsoverlast en of een windmolen op die locatie wettelijk wel toegestaan is. De eigen achtertuin valt dan vaak af.

Complexe vraagstukken oplossen

Leerlingen van het Zaanlands Lyceum kregen bijvoorbeeld de opdracht om in teams met zo min mogelijk geld zo veel mogelijk energie te verduurzamen in het virtuele Zaandam. Door met de verschillende opties te spelen, krijgen de kinderen inzicht in de gevolgen van gekozen maatregelen. Bovendien merken ze dat het daarbij uitmaakt vanuit welk perspectief je zo’n vraagstuk benadert. Kijk je naar lage kosten voor de consument, voor de energieleverancier of voor de overheid? En wat zijn de mogelijke nadelen van een relatief goedkope optie? Zo ervaren de deelnemers welke factoren en gegevens een rol spelen bij energievraagstukken en hoe je zulke complexe materie in een team kunt aanpakken.

Deelnemers ervaren welke factoren een rol spelen bij energievraagstukken

Kennis en innovatie ecocraft betrekt kinderen

Het United Nations Environmental Programme (UNEP), de VN-organisatie die zich bezighoudt met milieuvraagstukken, is enthousiast over Ecocraft als educatieve tool en overweegt zelfs dit concept Europa-breed in te zetten.