Kennis&innovatie stadsprocessen slim managen.jpg

Het ritme van de stad realtime in beeld

De keuzes in de lokale energietransitie, de aanpassingen van de infrastructuur om het vastlopende verkeer het hoofd te bieden en een woningbouwopgave die zijn weerga niet kent... De opgaven in onze fysieke leefomgeving eisen lokaal een langetermijnvisie, én er moet vandaag nog worden begonnen. Voor het maken van de juiste keuzes en afwegingen, maar ook voor het slim managen van de dagelijkse processen in onze steden, is de beschikking over realtime data cruciaal. Tijdens WeMakeThe.City presenteerde Geodan, samen met Huawei, de Johan Cruijff ArenA en gemeente Amsterdam het Amsterdam Smart City Dashboard. Hiermee kan de overload aan datastromen op een inzichtelijk manier worden ontsloten. En is lokale en betere besluitvorming op basis van realtime data een stap dichterbij.

De staat van de stad direct zichtbaar

Maar hoe ontwikkel je een duurzame, slimme stad? In haar transitie naar een smart city werkt de gemeente Amsterdam samen met onder andere de Johan Cruijff ArenA en Geodan. En de afgelopen maanden is gewerkt aan een eigen Amsterdam Smart City Dashboard. Met dit dashboard is de staat van de stad en haar belangrijkste processen direct zichtbaar. Het is gebaseerd op de drie meest doorslaggevende thema’s voor een smart city: energietransitie, leefomgeving en mobiliteit. Door het tonen van uiteenlopende gegevens binnen deze thema’s krijgt de gemeente en haar stakeholders direct duidelijke inzichten. Over de situatie nu, en met behulp van betrouwbare modellen en analyses, ook voor de toekomst. De vooraf vastgestelde KPI’s (kritieke prestatie-indicatoren) helpen bij het monitoren en richting geven. Want doelstellingen bepalen voor de smart city is goed, maar het meten van de vooruitgang nog beter.

 

Van (open) data naar doen

Bij het ontwikkelen en managen van een leefbare stad spelen technologie en digitalisering een cruciale rol. Dagelijks komen enorme hoeveelheden data beschikbaar. Afzonderlijk van elkaar zijn deze niet direct bruikbaar. Maar door de data slim te ontsluiten, per thema te visualiseren en te analyseren ontstaat er één verhaal van de stad. Van camera’s, luchtkwaliteitsmeters, verkeerstellers en geluidsmeters, tot het steeds intensiever gebruik van social media. Het Amsterdam Smart City Dashboard brengt al deze beschikbare datastromen op een overzichtelijke manier bij elkaar en maakt ze bruikbaar. Zo kunnen specifieke stadsprocessen binnen een eigen context eenvoudig en realtime worden gemonitord en bewaakt. Bijvoorbeeld met live informatie voor burgers, maar ook voor de gemeente zelf bij het nauwkeurig bewaken en verbeteren van de eigen processen. Het geeft direct informatie waarop gestuurd kan worden en biedt de gemeente Amsterdam en haar stakeholders een sterk handelingsperspectief. Met het Amsterdam Smart City Dashboard maakt de stad een belangrijke stap; van data naar informatie en naar actie.

Beleidsthematiek bepaalt

Voor de stad Amsterdam zijn energietransitie, leefomgeving en mobiliteit belangrijke beleidsthema’s. Maar thematiek en bijbehorende processen en activiteiten zijn afhankelijk van focus en lokale/regionale problematiek variabel. Zo kan op basis van de gestelde uitdagingen van een gemeente het dashboard er steeds iets anders uitzien.

Met dit dashboard maakt de stad een belangrijke stap; van data naar informatie en naar actie

Bij de ontwikkeling ervan is bewust gekozen voor open standaarden, zodat het dashboard vendor independent is. Zo kunnen alle mogelijke databronnen en sensoren die van belang zijn voor de gemeente (van actuele verkeersdrukte, luchtkwaliteit, weer tot energieverbruik), afhankelijk van urgentie en focus, worden gekoppeld. En is de integratie met frameworks en clients als BIM en GIS mogelijk.

Energietransitie

Lukt het de gemeente Amsterdam haar gestelde ambities rond de energietransitie te verwezenlijken? In 2050 zal de CO2 uitstoot in Amsterdam met 95% teruggebracht moeten zijn (ten opzichte van het niveau van 1990) en de stad voor 2040 volledig aardgasvrij. Het tabblad/screen Energietransitie geeft inzicht, van macro tot microniveau. Zo wordt per stadsdeel de actuele opbrengst van zonnepaneel-energie getoond. Maar ook de actuele beschikbaarheid van laadpalen voor elektrische auto’s, de opbrengst van windturbines en lokale energiestoringen.

Mobiliteit

Hoe is het gesteld met het vervoer en de bereikbaarheid van de stad Amsterdam? Door het groeiend aantal Amsterdammers, bezoekers en toeristen staat de leefbaarheid onder druk. De gemeente heeft haar ambities rondom een betere doorstroming van het verkeer en de bereikbaarheid van de stad vertaald in het Smart Mobility actieprogramma . Mobiliteit is bij uitstek een thema om in het Amsterdam Smart City Dashboard te visualiseren.Het tabblad/screen Mobiliteit laat realtime datastromen zien over het verkeer op de snelwegen en het openbaar vervoer: van de snelheid op de snelwegen, de beschikbaarheid van OV-fietsen en parkeerplekken in parkeergarages, tot vertragingen in het OV.

Leefomgeving

Hoe ervaren Amsterdammers hun stad? Goede voorzieningen zoals scholen, winkels en sportaccommodaties en groenvoorzieningen zorgen voor het welzijn van de bewoners en de mensen die er werken. Maar ook sneller veranderende factoren zoals de lucht- en waterkwaliteit spelen een rol. Het tabblad/screen Leefomgeving toont zowel dynamische als statische gegevens en de samenhang ertussen. Naast deze weergave heeft dit tabblad ook de mogelijkheid om door de stad te lopen. Zo kun je zelf de stad en haar leefbaarheid ervaren.