Atlas Leefomgeving
Blog

#DataDinsdag: Atlas Leefomgeving

Droogterecords. Een nog nooit zo hoge temperatuur. Zandzakken. Na een aantal zomerseizoenen van uitersten willen we het allemaal wel weten. Hou ik droge voeten? Of moet ik de plantjes juist nog meer water gaan geven? Gelukkig is er een plek waar iedereen hier makkelijk informatie over kan vinden. En dat is wel zo fijn, in de wetenschap dat er in de komende jaren misschien nog meer records gaan sneuvelen.

Al in 2001 werd met het Verdrag van Aarhus de noodzaak gezien om informatie over de leefomgeving toegankelijk te maken voor burgers. Dit verdrag verplichtte overheden dan ook hiervoor te gaan zorgen. Nu, in 2021, is het nog nooit zo eenvoudig geweest om informatie over je eigen leefomgeving op te zoeken. De Atlas Leefomgeving is in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de provincies ontwikkeld en wordt beheerd door Rijkswaterstaat, het RIVM en BIJ12. Samen zorgen zij, met inbreng van provincies, gemeenten en andere beleids- en kennisinstituten voor antwoorden op uiteenlopende vragen over de leefomgeving. Een plek die in tijden van luchtvervuiling helderheid biedt. En aan ons werd de eer toebedeeld om de viewer hiervoor te ontwikkelen.

💡Tip: Doorzoek zelf de kaarten door links kaarten te selecteren. Deze komen dan in het rechter paneel beschikbaar. Hier kun je transparantie instellen en kaarten verslepen (boven of onder elkaar). In het rechter paneel kun je ook kiezen voor een luchtfoto in plaats van de topografische kaart.

Wat leert de Atlas Leefomgeving ons? De plek waar we wonen heeft invloed op onze gezondheid. Het maakt nogal uit of je onder de rook van een luchthaven of tussen het groen van de Veluwe woont. Je kunt gesteld zijn op een rijk aanbod van voorzieningen in een fel verlichte stad, terwijl anderen meer voldoening halen uit een nachtelijke sterrenhemel boven een donkerder buitengebied. En ook een dagje uit is goed voor onze gezondheid. Waar staan bijvoorbeeld alle zwembaden? Of kastelen?

💡Het blijkt dat er in de tijd van kastelen een behoorlijke bouwwoede heeft geheerst in Limburg.

De viewer van de Atlas Leefomgeving is in feite een bibliotheek van geografische data afkomstig van een groot aantal bronhouders. Denk aan gemeenten, het CBS en het RIVM. De viewer die wij ontwikkelden om deze data te ontsluiten moest er dan ook voor zorgen dat er op een eenvoudige manier door deze data genavigeerd kan worden. Toch spreekt een kaart niet altijd voor zichzelf. Daarom voorzien de beheerorganisaties deze ook van zogeheten bijsluiters. Bruikbare informatie die van pas kan komen bij het nemen van belangrijke beslissingen in het leven, zoals een verhuizing. Zo zal niet iedereen het risico willen nemen om op een locatie met veel bodemdaling te gaan wonen. Het bieden van een handelingsperspectief is één van de pijlers van de Atlas Leefomgeving.

Met alle informatie die er nu al staat is het niet onlogisch om te denken dat het compleet is. Maar dat is niet het geval. Zo vraagt de naderende Omgevingswet onder andere om een Register Externe Veiligheidsrisico’s. Dé verzameling van alle locaties in Nederland waar activiteiten met een extern veiligheidsrisico plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan tankstations, aardgasleidingen of een opslag van gevaarlijke stoffen. Door onder andere omgevingsdiensten wordt er momenteel hard gewerkt om deze informatie beschikbaar te stellen. En het zal geen verrassing zijn dat ook deze informatie in de Atlas Leefomgeving terecht zal komen.

Eigenlijk zijn er te veel redenen om op te noemen om een keer rond te kijken in de Atlas Leefomgeving. Al is het maar om je voeten droog te houden.

 

LOCATIES

Geodan heeft twee vestigingen in Nederland

Eén vestiging in Amsterdam en één in 's-Hertogenbosch. Het algemene post- en bezoekadres is President Kennedylaan 1, 1079 MB Amsterdam.

Jouw bezoek aan Geodan in coronatijd

Routebeschrijving OV

GPS Lat/Lon:Geodan ‘s-Hertogenbosch
51º
51.69174 5.299683
GPS Lat/Lon:Geodan Amsterdam
52º
52.342346 4.91305

Geodan ‘s-Hertogenbosch
Buitenhaven 27-A
5211 TP ‘s-Hertogenbosch
 +31 (0)73 – 6925 151

ROUTEBESCHRIJVING

Geodan Amsterdam
President Kennedylaan 1
1079 MB Amsterdam
 +31 (0)20 – 5711 311

ROUTEBESCHRIJVING