DCMR.jpg
Blog

#DataDinsdag: CO2-uitstoot van woon-werkverkeer van Geodan

Het kabinet wil dat werkgevers de CO2-uitstoot van hun werknemers gaan monitoren. Het gaat om de emissie door woon-werkverkeer en zakelijke reizen van bedrijven met meer dan honderd werknemers. Geodan behoort samen met zo’n 8.000 andere bedrijven tot deze groep. In deze DataDinsdag laten we zien welke gegevens we zelf al hebben en welke we nog missen om de, straks verplichte rapportage te kunnen maken en hoe groot de CO2-uitstoot van onze werkgebonden personenmobiliteit is.

Welke data hebben we?

De jaarlijkse rapportage die werkgevers straks moeten invullen, bevat een optelsom per modaliteit van alle woon-werkverkeer kilometers, en per modaliteit van alle zakelijke kilometers. Het berekenen van de kilometers is met behulp van onze GeodanMaps api’s      geen probleem voor ons. De splitsing tussen woon-werkreizen en zakelijke reizen hebben we bij Geodan ook al gemaakt. We weten dat we in het pre-corona jaar 2019 totaal ruim 1,2 miljoen woon-werkkilometers hebben afgelegd en totaal ruim 400 duizend kilometers aan zakelijke reizen. We weten ook dat van de woon-werkkilometers bijna 85% met het openbaar vervoer wordt afgelegd en van de zakelijke reizen ongeveer de helft.

Het kabinet wil dat werkgevers de CO2-uitstoot van hun werknemers gaan monitoren. Het gaat om de emissie door woon-werkverkeer en zakelijke reizen van bedrijven met meer dan honderd werknemers. 

> Meer lezen over de geplande regeling

Maar wat hebben we niet?

  • Wat we momenteel bij Geodan niet bijhouden is welk vervoermiddel onze collega’s gebruiken bij de 15% woon-werkkilometers en 50% zakelijke kilometers die we niet met het OV afleggen. Een deel van onze collega’s pakt de fiets en een deel reist met de auto. Van de auto kilometers weten we ook niet op welke brandstof deze auto’s rijden.

Proef op de som

Reizen met de trein is in Nederland CO2-neutraal, de treinen rijden op windstroom. Verreweg het grootste deel van de OV kilometers wordt door collega’s met de trein afgelegd, die hebben dus een CO2-uitstoot: nul! 

Stel dat alle andere kilometers met de auto worden afgelegd, die rijden op benzine. Voor alle woon-werkkilometers betekent dit, dat we in 2019 bij Geodan ongeveer 32 gram CO2 per kilometer hebben uitgestoten. Voor alle zakelijke kilometers betekent het dat we met dit uitgangspunt bij Geodan ongeveer 100 gram CO2 per kilometer hebben uitgestoten.

De norm

De totale CO2-uitstoot van de gereisde zakelijke personenkilometers mag per 1-1-2026 niet hoger zijn dan de gemiddelde uitstoot per zakelijke reizigerskilometer voor dat jaar (2026), nu vastgesteld op 96 gram per kilometer. Voor de woon-werkkilometers blijft Godan ruim onder deze norm maar het gaat juist om de zakelijke kilometers. Daar zitten we boven de norm maar stel dat we van de 50% zakelijke kilometers die we met eigen vervoer afleggen er 10% met de fiets afleggen en 10% met hybride auto’s. Dan komen we op een CO2-uitstoot van 86 gram per kilometer, en ruim onder de norm. Het is dus, ook voor onszelf, belangrijk dat we gaan registreren welk vervoermiddel we gebuiken als we gebruik maken van eigen vervoer.

Annita Vijverberg

Meer weten?

Annita Vijverberg

Neem gerust contact met ons op. Annita Vijverberg is onze expert op dit gebied.

Mail mij
LOCATIES

Geodan heeft twee vestigingen in Nederland

Eén vestiging in Amsterdam en één in 's-Hertogenbosch. Het algemene post- en bezoekadres is President Kennedylaan 1, 1079 MB Amsterdam.

Jouw bezoek aan Geodan in coronatijd

Routebeschrijving OV

GPS Lat/Lon:Geodan ‘s-Hertogenbosch
51º
51.69174 5.299683
GPS Lat/Lon:Geodan Amsterdam
52º
52.342346 4.91305

Geodan ‘s-Hertogenbosch
Buitenhaven 27-A
5211 TP ‘s-Hertogenbosch
 +31 (0)73 – 6925 151

ROUTEBESCHRIJVING

Geodan Amsterdam
President Kennedylaan 1
1079 MB Amsterdam
 +31 (0)20 – 5711 311

ROUTEBESCHRIJVING