Wat is location intelligence header.jpg

De genialiteit van locatie

Wie de kracht van locatiedata combineert met innovatieve technologie, heeft goud in handen. Location intelligence noemen we dat bij Geodan. Met onze ruimtelijke manier van denken en werken, maken we de wereld al dik 30 jaar een beetje slimmer, veiliger en duurzamer. Van een compleet systeem om het spoor na een incident snel beschikbaar te maken tot een slimme tool voor routeoptimalisatie en technologie waarmee je een nieuwe woonwijk al tijdens de ontwikkelingsfase kunt ervaren.

Alles heeft een locatie

De energietransitie, mobiliteit, veiligheid: allemaal maatschappelijke vraagstukken die beslag leggen op dezelfde kleine ruimte in ons land. En dus vragen ze om samenwerking, inzicht en de verbindende kracht van location intelligence.

‘Maatschappelijke vraagstukken vragen om samenwerking, inzicht en de verbindende kracht van location intelligence’

Data geven antwoord

Data zijn overal. Aan al die data kun je een locatie toekennen. En aan de locatie kun je weer gegevens toekennen. Zo vind je het antwoord op belangrijke vragen als: waar kan iets het beste? Wat zijn de voor- en nadelen voor een gebied ten opzichte van andere plekken? En welke belangen en omstandigheden spelen op een bepaalde plek een cruciale rol?

Bij dit soort vraagstukken is de locatie van objecten, activiteiten en processen enorm belangrijk, maar ook slechts het begin. Want echte stappen zet je pas wanneer je data aan die locaties koppelt en de ruimtelijke samenhang tussen verschillende plekken, activiteiten en processen analyseert. En daar zit precies de kracht van location intelligence. Door slim verschillende data te combineren kun je achterhalen wat de ideale plek voor een nieuwe snelweg is met het oog op verkeersstromen, ondergrond en de belasting op de omgeving. Inzicht in wie er misschien last ondervindt van de aanleg van de nieuwe weg, zorgt dat je hen al in een vroeg stadium bij je plannen kan betrekken.

 

 

Onbegrensde mogelijkheden

Internet of Things, big data, virtual reality en augmented reality … Met de exponentieel versnellende technologische ontwikkelingen groeien ook de mogelijkheden van location intelligence. Sterker nog: dankzij 3D en 4D zijn die nagenoeg onbegrensd. Van een 3D-model om overstromingen te voorspellen tot een replica van de werkelijkheid om stedelijke planvorming te ondersteunen. Geodan werkt met geografische gegevens aan een slimme, veilige en duurzame wereld. Nu, maar zeker ook in de toekomst.

 

 

Meridian
The Meridian

Waar maken we het verschil in de energietransitie?

Een klein land met een grote opgave. De energietransitie vraagt veel van onze ruimte én creativiteit. Hoe pakken we dat succesvol aan? Je leest, kijkt, luistert én ervaart het in het Energy Transition Issue van The Meridian.

Naar the meridian