HV 2018 August 24 905 Bewerkt

Hoogheemraadschap van Delfland

Het Hoogheemraadschap van Delfland wil met betrouwbare data klaar zijn voor de Omgevingswet. Onze dataspecialist ondersteunt bij het maken van de benodigde data in de vorm van valide werkingsgebieden. Deze richt het proces hierbij zo in dat de werkingsgebieden up to date blijven.

In dit project automatiseren we het proces waarbij werkingsgebieden worden vervaardigd vanuit de juridische legger en beschikbaar worden gesteld voor het DSO. Onze dataspecialist werkt aan het maken en onderhouden van scripts die ervoor zorgen dat de werkingsgebieden automatisch worden bijgewerkt na elke wijziging in de legger.

Wat is een legger?

Een legger is een verzameling kaarten en documenten met de normen en regels voor het werkgebied van een waterschap.

Producten en diensten

Andere projecten

Het waterschap wil zich goed voorbereiden op de Omgevingswet. Onze consultant heeft geholpen om de organisatie goed voor te bereiden op deverandering en de nieuwe manier van werken.
In de rol van adviseur, architect en informatiemodelleur hebben we bijgedragen aan een gestandaardiseerde informatieuitwisseling tussen ketenpartners op het domein natuur: natuurorganisaties, alle provincies en uitvoeringsinstanties.
De Lekdijk beschermt een groot deel van het westen van Nederland en moet voor de komende 50 jaar op sterkte gebracht worden. Geodan heeft een Digital Twin van de dijk gemaakt, hierdoor zijn er andere en slimmere keuzes gemaakt in het versterkingstraject van de dijk.
Geodan is op verschillende manieren betrokken bij de ontwikkeling van de Basisregistratie Ondergrond. Zo ondersteunen we met een Product Owner en een informatieanalist Geonovum met de standaardisatie van de registratieobjecten uit de BRO.
Het Register Externe Veiligheidsrisico’s (REV) is een database met informatie over de externe veiligheidsrisico’s. Met dit project zorgen onze dataspecialisten, ontwikkelaars en consultants dat alle data die in het REV moet komen te staan daar ook in terecht komt. We  helpen het Ministerie van IenW om keuzes te maken over inzet en gebruik van de  data. Zo dragen we bij aan een veiliger Nederland.