Producten&diensten Energie en waterbedrijven.jpg
Blog

#DataDinsdag: Energie initiatieven

Met de buren een zonnedak delen, een lokale windturbine of een zonneweide in de omgeving. De afgelopen jaren zijn er vele lokale energie initiatieven tot stand gekomen. Met burgers, bedrijven en andere initiatiefnemers. Waar vinden deze projecten plaats, welke coöperaties zitten erachter, zitten deze bij jou in de buurt? Ze zijn nu allemaal op een digitale kaart in beeld gebracht met de gegevens van HIER opgewekt. Zij monitoren nauwlettend wat we gezamenlijk tot stand brengen, want de energietransitie doen we met elkaar!

Duurzame bronnen

Het is namelijk een flinke opgave. We halen nu nog voor 80% van onze energie uit fossiele brandstoffen, met name uit olie, kolen en gas. Tegen 2050 willen we volledig CO2-vrij energie opwekken, en dus onze energie uit duurzame bronnen halen. Dit is twee jaar geleden besloten met het klimaatakkoord, en we zijn inmiddels al goed op weg. De ambitie is om in 2030 al 70% van de geschatte nationale vraag naar energie met duurzame bronnen op te wekken. Dit is 84 terawattuur, ofwel 84 miljoen megawattuur. Hiervan zal meer dan de helft met wind op zee worden opgewekt. De roadmap laat zien dat we in 2030 op maximaal 49 TWh zullen uitkomen. Het overige deel, de 35 TWh zal dan van land (en binnenwateren) moeten worden gehaald.

Voor deze 35 TWh energie op het land wordt met name gekeken naar mogelijkheden met wind en zon. Tijdens het maken van de afspraken was er al een deel duurzame energie gerealiseerd en stond een deel vrij zeker in de planning, de zogenoemde ‘pijplijn’. Er lag daarmee nog een open opgave voor de overige 9 TWh. Om te bepalen welke locaties hiervoor geschikt zijn, is Nederland in 30 regio’s verdeeld die ieder hun eigen regionale energiestrategie (RES) opstellen. Met als belangrijkste vraag; hoeveel groene stroom kan een regio opwekken met windturbines en zonnepanelen en waar kunnen die worden geplaatst? Op basis van de concept plannen is inmiddels geconstateerd dat de 35 TWh haalbaar is. Afgelopen week zijn de RES plannen 1.0 aangeleverd.

Beeld Windmolens Op Zee

Wind op land

Hoe zal deze overige 9 TWh op het land eruit zien? Wanneer we dit volledig met wind op land zouden doen, hebben we nog zo'n 500 grote windturbines nodig. Met enkel zonne-energie neemt dit de ruimte in van zo'n 9000 hectaren met zonnepanelen. Deze worden op velden, maar ook op gebouwen en wateren geplaatst.

Er gaat dus veel in onze fysieke omgeving veranderen. Een belangrijk onderdeel van het klimaatakkoord is ook de intensieve samenwerking met de lokale bevolking hierin. Het streven is zelfs om voor 50% van de initiatieven op land de lokaal betrokkenen als (mede-) eigenaar te hebben van het project, dit zijn dan burgers en bedrijven. Het aantal collectieve energie initiatieven is de laatste jaren enorm gegroeid. Van deelname in complete windparken of zonneparken tot kleine buurt- en wijkprojecten.

Viewer energie initiatieven

Neem een kijkje

Energiefeitjes

  • Een gemiddeld huishouden in Nederland gebruikt met name energie voor de verwarming en warm water (80%). De rest wordt verbruikt voor verlichting, apparaten en koken.
  • Andere EU-landen zijn veel minder afhankelijk van fossiele brandstoffen. In Zweden worden deze al vrijwel niet meer gebruikt. Hier richten zij zich met name op waterkracht en nucleaire energie.
  • Volgens de voorspellingen is aardolie over veertig jaar uitgeput, en aardgas over 60 jaar. De schaarste zal hoge kosten met zich meebrengen. Steenkool zal pas over enkele honderden jaren uitgeput zijn.
LOCATIES

Geodan heeft twee vestigingen in Nederland

Eén vestiging in Amsterdam en één in 's-Hertogenbosch. Het algemene post- en bezoekadres is President Kennedylaan 1, 1079 MB Amsterdam.

Jouw bezoek aan Geodan in coronatijd

Routebeschrijving OV

GPS Lat/Lon:Geodan ‘s-Hertogenbosch
51º
51.69174 5.299683
GPS Lat/Lon:Geodan Amsterdam
52º
52.342346 4.91305

Geodan ‘s-Hertogenbosch
Buitenhaven 27-A
5211 TP ‘s-Hertogenbosch
 +31 (0)73 – 6925 151

ROUTEBESCHRIJVING

Geodan Amsterdam
President Kennedylaan 1
1079 MB Amsterdam
 +31 (0)20 – 5711 311

ROUTEBESCHRIJVING