Digital Twin NL

De opkomst van een Digital Twin in Nederland

De Digital Twin heeft de afgelopen jaren wereldwijd aan populariteit gewonnen, en Nederland is geen uitzondering op deze trend. In dit artikel verkennen we de opkomst van Digital Twins in Nederland, en kijken we naar enkele boeiende voorbeelden, en de veelbelovende toekomstperspectieven. Nieuwsgierig? Lees dan snel verder!

Start van Digital Twin

In 2002 introduceerde Michael Grieves als pionier de term Digital Twin. Sinds die tijd is er uitgebreid over geschreven. Dankzij ontwikkelingen zoals Cloud Computing, Internet of Things (IoT), en Virtual Reality (VR) heeft het concept een steeds bredere acceptatie gekregen. Echter is de technologie achter Digital Twin al veel eerder ontwikkeld, namelijk in de jaren 70 door de NASA. Bij de ontwikkeling van de Apollo-missie creëerden wetenschappers bij NASA een Digital Twin van de Apollo-missie en voerden experimenten uit op de kloon voordat de daadwerkelijke missie begon. Uiteindelijk heeft dit ervoor gezorgd dat wij de Digital Twin toepassen zoals we het nu gebruiken.

Victor van Katwijk

Meer weten over de Digital Twin?

Victor van Katwijk

Neem gerust contact met ons op.
Victor van Katwijk is onze expert op dit gebied.

Mail mij

Rol van Geodan voor Digital Twin ontwikkelingen in Nederland

Het is tegenwoordig mogelijk om een Digital Twin toe te passen op veel verschillende sectoren. Bijvoorbeeld een Digital Twin gericht op urban planning of een Digital Twin voor ondergrond. Wij bij Geodan herkennen deze ontwikkelingen en hebben daardoor ook veel verschillende soorten use cases mogen uitwerken. Graag gaan wij dieper in op 3 verschillende projecten waar wij denken dat een Digital Twin erg nuttig is.

1. Digital Twin voor datagedreven Asset Management

In Nederland zijn er veel assets, zoals bruggen en tunnels, gebouwd in de jaren 50 en 60 van deze eeuw. Door een intensieve belasting door de jaren heen is de kans vergroot op storingen, en daarom is onderhoud en/of vervanging belangrijker dan ooit. Een Digital Twin is hiervoor de oplossing. Zo ontvang je niet alleen inzichten van het object zelf, maar ook van de omgeving van deze infrastructuur. Daarnaast is een Digital Twin misschien nog wel interessanter bij de bouw van nieuwe objecten. Dit heeft bijvoorbeeld de volgende voordelen:

  • Efficiënt onderhoud: Digital Twins stellen overheden in staat om het onderhoud van activa te optimaliseren door real-time gegevens over de conditie en prestaties ervan te gebruiken. Dit resulteert in gepland, preventief onderhoud in plaats van reactief handelen, waardoor kosten worden bespaard en de levensduur van activa wordt verlengd.
  • Gegevensgestuurde besluitvorming: Digital Twins voorzien overheidsinstanties van waardevolle gegevens voor besluitvorming. Door analyses van een Digital Twin kunnen ambtenaren trends identificeren, risico's minimaliseren, en strategieën ontwikkelen voor het optimale gebruik van middelen.

Geodan is een expert in het ontwikkelen van een Digital Twin voor Asset Management. Zo hebben we bijvoorbeeld een Digital Twin ontwikkeld voor de Moerdijkbrug. Om dit te bewerkstelligen zijn er sensoren geïnstalleerd die voortdurend metingen uitvoeren om inzicht te verschaffen in de belasting van de brug. Aan de hand van modellen kunnen bijvoorbeeld voorspellingen worden gedaan over wanneer en waar scheuren kunnen ontstaan in deze brug.

2. Digital Twin voor de Nederlandse ondergrondse infrastructuur

Een goed begrip van wat er zich onder de grond afspeelt, is van belang bij het aanpakken van uitdagingen zoals de energietransitie, klimaatadaptatie en de opgaven rond woningbouw. Ondanks de aanwezigheid van veel ondergrondse data in Nederland, zijn deze vaak verspreid en versnipperd. Door alle basisregistraties te integreren met informatie uit de WIBON in een Digital Twin van de ondergrondse infrastructuur, wordt het mogelijk om deze digitale representatie in te zetten voor specifieke vervangingsprojecten. 

Zo heeft Geodan ook gewerkt aan een Digital Twin voor het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). Bij deze dijk zijn de laatste jaren talloze verzakkingen en scheuren vastgesteld, voornamelijk veroorzaakt door ondergrondse problemen. Een gedetailleerd inzicht in de ondergrond, verkregen via een Digital Twin, heeft bijgedragen aan het bij voorspellen van welke delen van de dijk het meest kwetsbaar zijn voor problemen zoals verzakkingen en scheuren.

Digital Twin ondergrondse infrastructuur

3. Digital Twin voor omgevingswet

Geodan heeft grondig onderzoek verricht naar de manier waarop location intelligence een bijdrage levert aan het oplossen van hedendaagse en ingewikkelde ruimtelijke vraagstukken die verband houden met NOVEX. Onze focus in dit onderzoek lag op de toenemende behoefte en strategie om een meer datagedreven aanpak te hanteren. Zo is er bijvoorbeeld een 3D viewer gebouwd voor specifiek de NOVEX. Deze 3D viewer bevat onder andere een multicriteria-analyse. Deze multicriteria-analyse betreft een gestructureerde aanpak om mogelijke beleidsoplossingen voor een specifieke uitdaging te ordenen op basis van verschillende criteria. Dit maakt tevens deel uit van een Digital Twin. Lees snel meer over hoe wij een Digital Twin inzetten voor de NOVEX.

Wil je meer informatie over al onze Digital Twin oplossingen? Bezoek dan onze Digital Twin solutions pagina voor meer informatie. 

De toekomst van een Digital Twin in Nederland

De toekomst van Digital Twins in Nederland ziet er veelbelovend uit. Met voortdurende technologische ontwikkelingen blijft een Digital Twin een centrale rol spelen in het bevorderen van innovatie en efficiëntie in verschillende sectoren. Het is belangrijk voor Nederlandse bedrijven en beleidsmakers om samen te werken aan het ontwikkelen van standaarden, het aanpakken van uitdagingen en het creëren van een gunstig ecosysteem voor de verdere groei van Digital Twins in het land. Wil je meer weten over de samenwerking met Geodan voor een Digital Twin in Nederland. Neem dan snel contact op!

Victor van Katwijk

Meer weten over de Digital Twin?

Victor van Katwijk

Neem gerust contact met ons op.
Victor van Katwijk is onze expert op dit gebied.

Mail mij