HV 2018 August 24 905 Bewerkt
Ilco Slikker

Demo aanvragen?

Ilco Slikker.jpg

Interesse in een demo of wil je meer weten? Neem contact op met Ilco Slikker.

Energietransitie-viewer

Met goede energie en inzicht werken aan de energietransitie

In 2050 moet onze energievoorziening bijna helemaal duurzaam zijn. Maar hoe geef je als (RES) programmamanager of energie-adviseur succesvol invulling aan de transitie? Hoe betrek je jouw stakeholders bij de plannen en maak je de juiste keuzes onder tijdsdruk? De Energietransitie-viewer van Geodan helpt.

De opgave

De energietransitie is een van de grootste opgaven voor de komende decennia. Er wordt lang en op verschillende niveaus over gesproken en makkelijke koekjes worden er niet gebakken. Want er is nogal wat te kiezen om ons van fossiele brandstoffen af te krijgen. Warmtenetten, full electric, opslag, het isoleren van de bestaande woningvoorraad. En hoe geven we nog onontgonnen én bekende duurzame energiebronnen als zon en wind, de beste plekken in ons overvolle land?

Betrokkenheid en tijdsdruk

Lokaal is niet alle ruimte even geschikt en iedere optie heeft bovendien gevolgen voor de fysieke leefomgeving, zowel boven als onder de grond. En áls je dan de keuze voor een nieuwe bron of opslagmethode hebt gemaakt, hoe krijg je de omgeving dan mee? De meeste bewoners staan immers niet te juichen bij een gepland renovatieproject in hun wijk of de komst van een windmolen die hun het uitzicht belemmert. En dan is er nog de factor tijd. Hoe ontwikkel je voor 2021 een effectief integraal plan, houd je het overzicht én de vaart erin?

Weten…

Beschikken over goede en complete ruimtelijke informatie is cruciaal voor een succesvol verloop van verduurzamingsprojecten. Waar begin je met de aardgasloze wijken? Waar in jouw gemeente zijn kansrijke plekken voor zonnepanelen en windturbines? En welke opgaven in een gebied kunnen integraal worden aangepakt?

Door deze en andere relevante vragen te beantwoorden met behulp van locatiedata, kom je tot waardevolle inzichten, kun je projecten prioriteren en kun je verbanden ontdekken om zo ruimte, geld en resources optimaal in te zetten. Ook kun je met de informatie en opgedane kennis een transitievraagstuk van meerdere kanten belichten.

De viewer biedt de juiste handvatten bij het gezamenlijk verkennen van nieuwe scenario’s, het komen tot de beste ruimtelijke keuzes en een effectieve samenwerking

Voordelen

Waarom de Energietransitie-viewer?

 • Snel, dynamisch, kostenefficiënt

  Achtergrondkaartlagen en belangrijke datasets van o.a. PBL en NP RES
 • Laagdrempelig, eigen data toevoegen

  Combineer beschikbare data met eigen datasets
 • Inzicht

  Onderzoek verschillende scenario's door relevante data uit verschillende bronnen te combineren

… zien en realistisch plannen

De uitkomsten en verschillende transitiescenario’s kunnen vervolgens eenvoudig aan de Energietransitie-viewer worden toegevoegd. Je krijgt een haarscherp en dynamisch beeld. Zo creëer je gemakkelijker draagvlak bij je stakeholders; zij krijgen immers een duidelijk en eerlijk beeld van de impact van de plannen op hun leefomgeving. En werk je – op basis van een realistische planning – sneller toe naar een gericht resultaat.

De beste datasets

De basis voor Geodans Energietransitie-viewer zijn datasets en energiemodellen van onder meer het Planbureau voor de Leefbaarheid (VESTA), het Nationaal Programma Regionale Energie Strategieën, de BAG, CBS, Geodans Energiedata (PICO-data). De Energietransitie-viewer kan bovendien eenvoudig worden uitgebreid met eigen data(sets).

 

Naast energie levert de Energietransitie-viewer:

 • Gefundeerde energie- en/of warmtetransitie-plannen en meetbare resultaten
 • Optimaal benutten van de capaciteit van het elektriciteitsnet
 • Grotere betrokkenheid en meer begrip voor de plannen
 • Een nóg mooier Nederland doordat alle ruimtelijke opties zorgvuldig zijn verkend
Screenshot NPRES Viewer2

Meer weten over de Energietransitie-viewer of heb je interesse in een demo? Neem contact op met Ilco Slikker.

Kom in contact
Case:

Een passend aanbod voor elke straat

De gemeenten Apeldoorn, Deventer, Zutphen en Zwolle werken samen in het project Transform om 40.000 woningen versneld van het gas krijgen. Een uitdagende opgave, mede doordat de partijen geen grootschalige subsidies wilden aanvragen. Door bestaande geldstromen in het projectgebied anders te laten verlopen, moet de businesscase uit zichzelf sluiten. En iedereen moet kunnen meedoen, zónder dat hun lasten stijgen. 

HV 2018 August 24 721 Bewerkt
Producten en diensten

Oplossingen

Geodan biedt handige tools binnen de sector Decentrale overheid

Alle producten en diensten
Een handige online tool om te checken welke vergunningen je nodig hebt voor je activiteit.
PICO, een online dataplatform dat de kansen voor energieneutraal wonen haarfijn in beeld brengt.
Onze datasets en services bieden waardevolle informatie voor allerhande zaken. Van inzicht in de hoeveelheid verdiepingen in een gebouw tot het voorspellen van stoptijden.
Digital Twinning en de belevingstechnologie van Geomagine geven niet alleen een betrouwbaar inzicht in de wereld die we willen ontwikkelen, je kunt die wereld ook verkennen, uitproberen én beleven.
Met de STTR Builder kunnen gemeenten, waterschappen en provincies zelf toepasbare regels opstellen, afspelen en direct aanleveren aan het DSO-loket. Helemaal volgens de Omgevingswet-standaarden.
LOCATIES

Geodan heeft twee vestigingen in Nederland

Eén vestiging in Amsterdam en één in 's-Hertogenbosch. Het algemene post- en bezoekadres is President Kennedylaan 1, 1079 MB Amsterdam.

Routebeschrijving OV

GPS Lat/Lon:Geodan ‘s-Hertogenbosch
51º
51.69174 5.299683
GPS Lat/Lon:Geodan Amsterdam
52º
52.342346 4.91305

Geodan ‘s-Hertogenbosch
Buitenhaven 27-A
5211 TP ‘s-Hertogenbosch
 +31 (0)73 – 6925 151

ROUTEBESCHRIJVING

Geodan Amsterdam
President Kennedylaan 1
1079 MB Amsterdam
 +31 (0)20 – 5711 311

ROUTEBESCHRIJVING